Fant elleve tilfeller av samme lovbrudd i løpet av én dag

Flere bedrifter som LOs sommerpatrulje besøkte hadde glemt en spesiell ting.

SOMMERPATRULJE: Stein Arnold Kristiansen (31) og LOs sommerpatrulje fant elleve bedrifter som ikke hadde informert sommervikarer om verneombud. Likevel er de fornøyd med besøkene. Foto: Jørn Myreng 

nyheter

TORGET: Mandag var sommerpatruljen innom 26 bedrifter. I elleve av dem fant de lovbrudd som omhandlet samme tema.

– De ansatte i de bedriftene visste ikke om de hadde verneombud, eller hvem som var det. Det er klart at verneombudet er den som representerer de ansatte i saker som omhandler arbeidsmiljøet både fysisk og psykisk, og skal stå for en del av velferden man har på arbeidsplassen. Så det er viktig at man også som sommervikar vet hvem man skal gå til dersom det er noe man ønsker å ta opp. Dette er ikke noe som er valgfritt, men er påbudt ved lov, forteller Stein Arnold Kritiansen (31), som er LOs ungdomssekretær.

Kan fort bli glemt

Kristiansen tror informering av verneombudet fort blir glemt av arbeidsgivere når de tar imot sommervikarer.

LES OGSÅ: I fjor avdekket de 40 lovbrudd. I dag starter Sommerpatruljen jakten på nye useriøse bedrifter

– Det kan nok hovedsakelig dreie seg om at man er så vant til at man har et verneombud i den daglige driften, at man glemmer å informere om det når det kommer nye ansatte til. Det er nok et fåtall av bedriftene hvor det ikke er et verneombud til stede. Likevel er dette noe man må ha fokus på under opplæring av de ansatte.

– Er du overrasket over at det var så få som var blitt informert om at bedriften hadde et verneombud?

– Ja, men jeg tror bedriftene tar det for gitt. I en bedrift som ruller og går hele året, så tar man det for gitt at verneombudet er på stedet, også glemmer man det i farta, sier 31-åringen.

Ikke det verste man kan gjøre

Informering av verneombud er likevel ikke det verste lovbruddet en bedrift kan gjøre.

LES OGSÅ: – Dette er en forskrudd virkelighetsoppfatning

– Selv om det ikke er det verste vi kommer til å møte på, så er det jo et brudd på loven. Det er jo en viktig del av hverdagen, og vi tenker at det er mye bedre at vi går ut i forkant og informerer bedriftene om at nye arbeidstakere skal informeres om hvem som er verneombud. Det skal ikke så mye til, sier Kristiansen.

Godt fornøyd

Til tross for mangelen på informering av verneombud, er Kristiansen godt fornøyd med årets sommerpatruljering.

– Det har gått veldig greit. Vi har blitt tatt godt imot av de ansatte, og vi får lov til å yte den servicen vi ønsker å yte. Jevnt over er tromsøbedriftene veldig flinke, i alle fall de vi har vært innom til nå.

LOs sommerpatrulje fortsetter å besøke bedrifter i Tromsø tirsdag.