Gir 200.000 kroner til utredning av kompetanse

nyheter

Stortingsrepresentant fra Troms, Kent Gudmundsen (H), kunne onsdag fortelle pengestøtten som er på vei.

– Vi skal gi støtte til alle landets fylker, for en utredning av kompetansen i nærings- og arbeidslivet. Troms fylkeskommune får 200.000 kroner til dette arbeidet, forteller Gudmundsen, som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Han påpeker at det er viktig at fylket får en slik oversikt for å kunne skreddersy tilbudet til elever.

– Oversikten er viktig for å kunne skru sammen et utdanningstilbud tilpasset næringslivets behov. Dette tror jeg vil gi lavere frafall, samtidig som næringslivet får tilgang på høy kompetanse i fremtiden, konstaterer Gudmundsen.