All skyteaktivitet skal stanses 1. september

Byrådet innkaller til ekstraordinært møte.

Byrådet truer med tvangsmulkt.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

I dag er det innkalt til ekstraordinært byrådsmøte der tema er oppfølging av ulovligheter ved skytebanen i Tromsdalen.

Innstillingen til vedtak er at all skyteaktivitet i Tromsdalen skal opphøre med virkning fra og med 1. september 2016, står det i sakspapirene til byrådsmøte, som finner sted klokken 14.00 i dag.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGGET: Juridisk utredning om skytevirksomheten i Tromsdalen

Tvangsmulkt

I sakspapirene står at ”dersom pålegget ikke følges opp i samsvar med vedtaket, vil det bli fastsatt tvangsmulkt i et senere vedtak”.

Vi gjør også oppmerksom på at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Vedtaket begrunnes med at skyteaktiviteten anses ulovlig, står det.

LES OGSÅ: Bommen i Tromsdalen er ramponert - igjen

På grunn av manglende kapasitet, har Tromsø kommune engasjert advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS for å vurdere saken videre om skyteaktiviteten er ulovlig. Det er også konklusjonen fra advokatfirmaet.

Under forbehold om at man har hatt begrenset tid til disposisjon, og at det dessuten foreligger en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til så vel faktum som de rettslige vurderinger i saken, konkluderer Simonsen Vogt Wiik ved advokat/partner Marianne Abeler med at det foreligger rettslig grunnlag for å pålegge stans i skyteaktiviteten i Tromsdalen, står det i papirene.

- Må prøves i retten

Kommunen er klar over at det er prosessrisiko knyttet til saken etter det har vært skyteaktivitet i Tromsdalen i nærmere 50 år.

Kommunen har vært kjent med etableringen og aktiviteten, uten å gripe inn med krav om stans. Selv om det ikke foreligger nødvendige tillatelser etter plan- og bygningslovgivningen, foreligger en rekke uttalelser og vedtak i saken. Det vil kunne argumenteres for at slike momenter samlet sett taler for at virksomheten er lovlig. Slik denne saken står, er det imidlertid ikke mulig å gi et sikkert svar på lovligheten av skytebanevirksomheten uten en rettslig prøving av saken. Dette betyr i praksis at et pålegg om stans ikke bare innebærer en aksept av prosessrisikoen, men også en erkjennelse av at lovlighetsspørsmålet bare kan endelig avklares ved at saken prøves for domstolene, står det videre.

LES OGSÅ: – Håper kommunestyret har baller nok til å stoppe skytingen i «Dalen»

Videre står det at pålegget i første omgang betyr et opphør av skyteaktivitet. Vedtak knyttet til fjerning av bygninger og anlegg, vil de komme tilbake til. De er også klar over at reaksjonen vil komme.

Et vedtak med umiddelbar virkning vil utvilsomt ramme en rekke brukere av skytebanen, og med stor sannsynlighet medføre umiddelbare reaksjoner fra brukerne og en ytterligere tilspissing av konflikten. Det synes unødvendig å legge opp til behandling av sak om utsatt iverksetting, rettslig prøving og så videre nå ved inngangen til ferien. Kommunen har selv heller ikke kapasitet til umiddelbar oppfølging. Samlet sett anbefaler byutviklingssjefen at frist for opphør av aktiviteten settes til 1. september 2016, skriver byrådet.