Får flere voldssaker

Konfliktrådet har håndtert dobbelt så mange voldssaker som i fjor.

POSITIV: Arne Beate Hansen i konfliktrådet er positiv til at de nå håndterer dobbelt så mange voldssaker. Foto: Marius Hansen 

nyheter

TROMSØ: Konfliktrådet har i år mottatt 101 saker (55 straffesaker og 46 sivile saker), som er en liten økning fra i fjor.

De har mottatt klart mest voldssaker: 26 stykker, en dobling fra i fjor (13).

– Det er mange voldssaker. De fleste omhandler vold mellom ungdom etter fest på byen, sier leder i konfliktrådet i Troms, Arna Beate Hansen.

– Positiv

Voldssakene utgjør 47 prosent av straffesakene som politiet har oversendt til konfliktrådet.

LES OGSÅ: Ble nektet å sette opp trampoline i borettslag

Selv om statistikken ikke lengre kan si noe konkret om hver kommune, bekrefter Hansen at en stor andel av voldssakene omhandler vold i Tromsø sentrum mellom unge menn fra alderen 15–25 år.

– De er mest representert på den statistikken, sier hun.

Og hun er positiv til doblingen.

– Veldig mange av våre saker er saker der offer og gjerningsmann husker hva som har skjedd. Ofte er det å bli utsatt for vold en heftig opplevelse, det kan ha oppstått skader og de har gjerne et behov for å snakke med gjerningsmannen for å forsøke å forstå hva som har skjedd. Veldig ofte har det en forebyggende effekt og vi klarer å få til en løsning på lavest mulig nivå før det går til rettssak eller i verste fall fengsel, sier Hansen.

Strengere lover

Hansen mener det har en naturlig forklaring i at flere voldssaker havner i konfliktrådet.

LES OGSÅ: Elev bøtelagt for dårlig oppførsel i klasserommet

– Den nye straffeloven slår hardere ned på slike episoder og politiet er i større grad enn tidligere forpliktet til å opprette sak ved alle slags typer vold. I fjor var det 13 slike saker på samme tid og 30 hele over, så med 26 nå, så er det dobbelt så mye. Om det er mer vold eller ikke, har jeg ingen forutsetning for å si noe om, men jeg synes det er positivt at politiet sender flere slike saker til oss. Det viser at de har tiltro til at vi kan løse det i konfliktrådet, sier Hansen.

Savner trusler

Det har også vært en økning i antall saker som omfatter krenkelser.

– Dette kan være krenkende utsagn, oppførsel eller seksuell krenkende adferd, som kan være ganske belastende. Men jeg savner flere trusselsaker. Den andelen burde vært større (16 saker red.anm.). Jeg tror mange rapporterer trusler uten at det skjer noe videre. Føler man seg redd skal man så klart gå til politiet, men det går også an å kontakte konfliktrådet direkte hvis man føler seg truet, sier Hansen.

Fortsatt mange naskerisaker

I motsetning til i andre konfliktråd så har Troms fortsatt en del naskerisaker. Hittil i år har det vært 18 slike saker.

LES OGSÅ: Caroline (26) filmet trakasseringen på vei hjem fra byen

– Det er en nedgang på landsbasis av slike saker, men butikkene og sentrene i Tromsø har vært flink til å melde inn slike type saker. Det har en utrolig bra forebyggende effekt og vi har et veldig godt samarbeid med butikkene og sentrene, så det skal Tromsøs senterbutikker- og ledere ha all ære for, sier Hansen.