Ønsker sykkelvei fra Hamna til Prestvannet

Vidar Heimdal samler underskrifter for å fremme forslaget om egen sykkelvei fra Hamna til Prestvannet. – Det vil vurderes, sier ordfører Kristin Røymo.

Håpefull: Vidar Heimdal håper kommunen vil se nærmere på forlaget hans om en egen sykkelvei fra Hamna til Prestvannet. Her er han på sykkeltur i lysløypa ved Charlottenlund. 

nyheter

Charlottenlund: Heimdal har på nettstedet minsak.no fremmet forslaget om en helårsåpen sykkelløype parallelt med lysløypa på Tromsøya

– Jeg begynte å sykle elsykkel i vinter og har sett de store utfordringene med støv og forurensing langs hovedveiene. Det fungerer utrolig bra å sykle i lysløypa, men ofte har syklistene en helt annen fart enn fotgjengerne, så jeg tror en egen parallell sykkelsti i hvert fall fra Hamna til Prestvannet, ville vært ideelt, sier Vidar Heimdal.

Får flere syklister

Sykkelentusiast: Vidar Heimdal begynte å sykle elsykkel i vinter og bruker nå gjerne sykkelen som fremkomstmiddel. 

 Det er ingen tvil om at et en slik sti vil kunne føre til mye bra.

– Det er forsket mye på at flere og bedre veier, fører til flere bilister. Det samme vil være tilfellet med syklister. Det vil nok koste mye penger, men kanskje dette kan gå inn under miljøavtalen som kommunen nå skal få til, sier Heimdal, som selv er nyfrelst elsyklist.

– Jeg tror også flere vil sykle om man klarer å separere syklister og bilister i langt større grad, så jeg håper i hvert fall dette er noe man kan få til. Man bruker mye penger til å brøyte andre veier, så noen kilometer til med brøyting på egen sykkelsti, bør man i hvert fall kunne vurdere, sier han.

Får Heimdal 300 underskrifter på nettsiden, vil forslaget komme opp i kommunestyret.

Røymo: – Vil vurderes

Ordfører Kristin Røymo, sier dette er noe som vil vurderes.

– I vedtaket i mai for Transportnett Tromsø, er det ikke tatt høyde for en sykkelvei i Tromsømarka. Vi har lagt inn en del sykkelruter og 19 prioriteringer, der det viktigste er å skille de syklende fra bilister og gående, sier Røymo.

Hun er klar på at kommunen ønsker å legge til rette for og satse på sykkel som fremkomstmiddel i større grad.

– Vi ønsker brede veier, som trygge og gode alternativer, der det kan drives vedlikehold over vinteren og sørge for at folk er motivert til å sykle hele året, men dette er noe vi helt klart vil vurdere, sier hun.

15 mill. per kilometer

Men en slik sti i Tromsømarka vil være dyrt.

– Det er noen utfordringer med en slik sykkeltrasé gjennom Tromsømarka. Erfaringstall sier at en slik investering med drift og vedlikehold koster cirka 15 millioner kroner per kilometer med sykkelvei. Jeg vil ikke si at det er uaktuelt, vi vil kunne vurdere det, sier Røymo.

Fra august går kommunen i gang med en forvaltningsplan for Tromsømarka.

– Det er uvanlig å lage for en bymark, men da får vi en unik mulighet til å gå inn og se de ulike gruppene og bruken av marka. Noen grupper fungerer ikke sammen, som syklister, gående og skigåere, så vi må se hvem som ikke går bra i lag og hvem som bruker marka og deretter forsøke å gjøre de beste vurderingene og de ulike gruppers behov, sier ordføreren.

Kommunen skal også utrede og sette markagrensa.

– En sykkelsti vil kunne vurderes som en sak i dette tilfellet, sier Røymo.