Helsedirektoratet: – Dette er alkoholreklame, ikke kunst

Nå har Helsedirektoratet tatt stilling til om Casa Inferno kan søke dispensasjon fra alkoholreklameforbudet slik at de slipper å ta ned kunsten som henger i restauranten.

REKLAME: Selv om bildet kun viser et glass og et produktnavn, og selve produktet har gått ut av produksjon, kan det rammes av reklameforbudet, forklarer Blomkvist. 

REKLAME: Slik ser den omstridte reklame/kunsten ut. Daglig leder ved Casa Inferno, Giacomo Reggianini viser den frem.  Foto: Trond Tomassen

IKKE KUNST: Dette er reklame, ikke kunst. 

nyheter

VESTREGATA: Da gjengen bak Casa Inferno hengte opp de gamle, malte reklameplakatene til mellom 10.000 og 15.000 kroner, tenkte de ikke på at kunsten kunne oppfattes som et brudd på alkoholreklameforbudet. Det fikk de smertelig erfare i februar, da kommunens skjenkekontroll kom på besøk. Det resulterte i en prikk. Åtte prikker kan gi skjenkestopp.

Skal søke dispensasjon

LES EGONS KOMMENTAR: «Fornuftig skjenkepolitikk – prikk prikk prikk»

Etter dialog mellom restaurantens eiere og kommunen, ble de enige om å undersøke med Fylkesmannen om det er mulig å få dispensasjon fra reklameforbudet, da kommunen hadde forståelse for at bildene var ment som kunst og ikke reklame, men samtidig måtte forholde seg til regelverket. Fylkesmannen var imidlertid klageinstans ved en eventuell klage, og forespørselen måtte istedenfor oversendes Helsedirektoratet.

Nå er svaret klart.

LES OGSÅ: Alkoholreklame skaper forvirring

«Direktoratet har vurdert de vedlagte bildene og har etter en konkret vurdering kommet fram til at bildene av produkter som selges i dag som for eksempel Campari vil være i strid med alkohollovens reklameforbud,» skriver direktoratet.

Må være ute av markedet

Videre opplyses det av departementet at bilder av produkter som ikke lenger er på markedet, vil det i utgangspunktet være anledning for å ha på veggene, men det aktuelle skjenkestedet må søke om dispensasjon til Helsedirektoratet. Dersom Casa Inferno ønsker å søke dispensasjon, ber direktoratet om at dette gjøres innen tre uker.

LES OGSÅ: Endrer rutiner for skjenkekontroller

– De åpner for dispensasjon, men jeg tror de vil være relativt strenge på det. Vi kommer likevel til å søke, ikke fordi dette er en prinsippsak, men fordi det er en spesiell sak i bransjesammenheng, og det vil være nyttig for flere enn oss å få en avklaring. Vi tar gjerne er runde på det, sier Anders Blomkvist, en av innehaverne av restauranten.

Tolkningsspørsmål

Ifølge Blomkvist tok restauranten kommunenes vurdering ad notam.

– Det er kommet nye retningslinjer, og de må både vi og kommunen forholde oss til. Det er dog et fortolkningsspørsmål og en løpende debatt, så etter en hyggelig samtale med kommunen, ble vi enige om å se om det var mulig å søke dispensasjon. Nå fortsetter prosessen. Det handler om å få redegjort hvor grensen går, forteller han.

LES OGSÅ: Forsinket åpning av Casa Inferno

Etter Helsedirektoratets vurdering, har kommunen nå bedt Blomkvist & Co. om å ta ned de bildene som viser alkoholholdig drikke som fortsatt er i salg. Resten av bildene får henge inntil dispensasjonssøknaden er behandlet av direktoratet.

Leter etter annen kunst

– Det er jo synd om vi må ta de resterende bildene ned, men veggene kommer ikke av den grunn til å være bare, avslører Blomkvist.

Han og resten av gjengen bak restauranten har nemlig siden i februar vært på jakt etter ny kunst i samme stil fra samme periode, i tilfelle prosessen ikke førte fram.

– Vi har sett litt på ulike kunstverk fra både Italia og USA. Det er jo litt vanskelig, da mange av disse plakatene avbilder nettopp alkoholholdige produkter, eller som i Italia, der mange av disse bildene har motiver som kan oppfattes som rasistiske. Slik Kaffebønna-plakaten som skapte avisskriverier i januar, forteller han.