– Airbnb kan bli et problem for studentene

Erfaringer fra andre byer tilsier at studenter kan skvises ut av byens private boligmarked.

USIKKER: Hans Petter Kvaal, administrerende direktør for Norges arktiske studentsamskipnad, tror at Airbnb-trenden kan skape problemer for boligsøkende studenter. Foto: Norges arktiske studentsamskipnad 

nyheter

BREIVIKA: Det er flere tilgjengelige studentboliger og kortere kø av boligsøkere i Tromsø enn på samme tidspunkt i fjor.

Hyblene og leilighetene som disponeres av Studentsamskipnaden har allikevel bare plass til 25 prosent av Tromsøs studentmasse. De resterende 75 prosentene er avhengig av å lykkes i det private markedet.

Etter at Airbnb-utleien i byen har økt kraftig de seneste månedene, frykter Samskipnaden konsekvensene som dette kan få for brorparten av Tromsøs tilreisende studenter.

– Kan bli et problem

– Airbnb kan bli et problem for studentene, mener Hans Petter Kvaal som er administrerende direktør for Norges arktiske studentsamskipnad.

Et raskt søk på Airbnbs sider viser at ved semesterstart 16. august står hele 149 utleiesteder, med at langt høyere samlet antall sengeplasser, ledige for utleie.

Brorparten av disse er privateide boliger som tidligere har vært utleid til byens studenter.

Viktig å være attraktiv

– Vi har eksempler på at dette har vært problematisk i andre byer. I Berlin har de satt en stopper for denne typen utleie, fordi det ødelegger boligmarkedet. Her i Tromsø er vi fortsatt usikre på hvordan det blir, sier Kvaal.

Kvaal nevner også studentenes betydning for næringslivet og byen som helhet.

– Vi gjør jo en jobb for byen med å formidle boliger til studenter. Det er viktig at studenter har lyst og mulighet til å flytte hit. Både byen og landsdelen trenger arbeidskraft.