Utvekslingsorganisasjon på desperat jakt etter vertsfamilier i Tromsø

Organisasjonen AFS håper flere Tromsø-familier vil melde seg.

En utvekslingselev fra AFS i Nord-Norge fra sist år.  Foto: Privat

Utvesklingseleven Yuka fra Japan i Bergen.  Foto: AFS

nyheter

19. august ankommer 135 utvekslingselever til Norge gjennom med AFS Norge Internasjonal Utveksling.

Over 30 av dem mangler fortsatt vertsfamilier og i Tromsø har de så langt hatt lite, til ingen hell - selv én måned etter at de først begynte å lete etter Tromsø-familier som kunne åpne hjemmene sine.

- Vi har én velkomstfamilie i Tromsø, men ingen permanent familie. Vi mangler generelt en del i Nord-Norge og håper at flere nå melder seg, sier programassistent Laura Franco i AFS Norge Internasjonal Utveksling.

LES OGSÅ: Etterlyser Tromsø-familier som kan åpne hjemmene sine

Ønsker seg nordover

Ifølge Franco er det et sterkt ønske blant utvekslingselevene om å komme til Nord-Norge.

Organisasjonen ønsker også størst mulig spredning i landet for elevene som skal tilbringe det neste skoleåret i Norge.

- Vi vil gjerne ha flere til Tromsø og ha de spredt rundt omkring slik at ikke alle havner i Oslo, sier Franco.

LES OGSÅ: Fikk familie for livet

Per dagsa dato er det altså én av de 135 elevene som kommer til Tromsø. Fram til da har AFS åtte uker på å finne en permanent løsning.

- Vi håper jo at flere melder seg, sier Franco.

- Begynner å haste

Tidligere har Tromsø vært flink til å ta imot elever fra AFS, verdens eldste og største utvekslingsorganisasjon. I 2013 var det fire vertsfamilier i Tromsø, i 2014 var det fem, mens det var én vertsfamilie i fjor.

- Det begynner å haste litt nå med de 30 siste. Vi jobber iherdig for å finne vertsfamilier, sier Franco.

LES OGSÅ: Ingen vil være vertsforeldre

Ifølge Franco er det elever fra hele verden blant de 135, blant annet fra Thailand, Japan, Østerrike, Tyskland, Italia, Latin-Amerika, Frankrike og Canada.

-  AFS er en frivillig og ideell utvekslingsorganisasjon, uten politisk og religiøs tilknytning. Gjennom utveksling ønsker AFS å øke den interkulturelle kompetansen hos den enkelte, som igjen kan bidra til en mer rettferdig og fredfull verden. AFS er verdens eldste og største utvekslingsorganisasjon, og finnes i over 50 land over hele verden. På verdensbasis har mer enn 400.000 ungdommer reist med AFS siden starten. Med over 40.000 aktive frivillige over hele verden er AFS en av verdens største frivillige organisasjoner, skriver AFS i en pressemelding.