Vil teste ut el-taxi

Fylkeskommunen åpner for at Din Taxi får nye reserveløyver for å teste ut om det er marked for lav- eller nullutslippskjøretøy.

taxitest: Daglig leder Thomas Johansen i Din Taxi ønsker å teste ut elbiler som taxi i en periode på tre år. Foto: Trond Tomassen 

nyheter

– Vi søkte om et lite prosjekt med fem midlertidige reserveløyver med elbil. Vi vil teste det ut i tre år for å se om det er mulig med el-taxier, sier daglig leder Thomas Johansen i Din Taxi.

Les også: Her kjører "alle" elbil. (PLUSS)

Tillater prøveordning

Han erkjenner at det både er motstandere og tilhengere av elbiler, men at de ikke har noen erfaring å vise til når det gjelder bruk av el-taxi i Tromsø.

– Vi er villige til å ta jobben med å teste det ut. Jeg tror vår næring blir stilt krav i forbindelse med offentlige innkjøpsrunder i fremtiden, om å stille med elbiler. Spørsmålet er om det er realistisk å bruke elbil på vinteren. Vi ønsker å være både innovative og miljøvennlige, derfor har vi lyst til å prøve det ut.

Samferdsels- og miljøetaten i Troms fylkeskommune mener det foreligger særlige grunner som tillater en prøveordning med fem nye, midlertidige reserveløyver med krav om nullutslippskjøretøy med tilknytningsplikt til Din Taxi i tre år.

Ta unna toppene

Din Taxi viser til at de fra 2014 til 2015 har hatt en økning i antall taxiturer på rundt 17 prosent, og at det har vært en økning i antall holdeplassturer til Tromsø lufthavn på 20 prosent i samme periode. Økningen tilskrives flere turister, festivaler og konferanser. Fra 2009 til 2016 har byens befolkning økt fra 66.513 til 73.480 personer, mens antall drosjeløyver ikke har økt siden Din Taxi etablerte seg i 2008.

– Byen vokser og reiselivet har eksplodert. Det bare koker, til tider. Så vi merker økningen, derfor ønsker vi å lage et taxiprodukt som fremmer byen, sier Johansen.

I fylkeskommunens vurdering vises det til at det er snakk om å øke antall reserveløyver, som er ment å skulle brukes for å ta unna trafikktoppene. Det er heller ikke kjøreplikt på disse løyvene, slik det er på ordinære løyver. Det pekes også på det faktum at Din Taxi har 31 ordinære løyver og seks reserveløyver, mens Tromsø Taxi har 92 ordinære løyver og 23 reserveløyver.

Les også: Staten betaler 200.000 kroner av denne bilen – nå står folk i kø.

På høring

– Dersom man legger til grunn at det bør være lik dekning med tanke på reserveløyver ved taxisentralene, er det rom for å øke antall reserveløyver tilsluttet Din Taxi til åtte, mener samferdsels- og miljøetaten.

– Det er snakk om å utjevne vår andel av reserveløyver. Vi har hatt utfordringer med at vi har så få reserveløyver. Vi har ikke seks reserveløyver som fylkeskommunen mener, men egentlig bare fem. Med flere biler blir det enklere å planlegge for oss, sier Thomas Johansen.

Fylkeskommunen har nå sendt saken ut på høring, med frist til 19. august om tilbakemelding angående opprettelsen av de fem midlertidige reserveløyvene i tillegg til tre nye permanente reserveløyver tilknyttet Din Taxi.

Direktør Bjørn Føre i Tromsø Taxi ønsker ikke å kommentere saken før de har hatt et møte om dette senere i august.