Hemsedal-saken

Bistandsadvokat mener loven bør endres

Erik Ringberg mener fornærmedes rettssikkerhet må bedres, og tror løsningen er å endre loven som sier at det må være kvalifisert flertall i meddomsrett.

ENDRING: Advokat Erik Ringberg mener man bør vurdere å endre loven, slik at det holder med såkalt simpelt flertall i skyldsspørsmålet i meddomsrett.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Ringberg har vært bistandsadvokat i nærmere 20 år, og har lang erfaring med både voldtekts- og drapssaker. Ringberg er blant annet bistandsadvokat i saken om Røstbakkendrapet.

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om den såkalte Hemsedal-saken da jeg ikke var til stede i retten, men jeg synes det har vært sagt mye interessant i etterkant av denne saken, sier Ringberg.

Spørsmålet om fornærmede i voldtektssaker har god nok rettssikkerhet har skapt en enorm debatt i etterkant av saken fra Borgarting lagmannsrett. Denne uken deltok tusenvis av mennesker i demonstrasjoner for bedre rettssikkerhet for kvinner i voldtektssaker.

Les også: Å dele navn og bilde av de frikjente kan være ulovlig

Skyldspørsmål

Når saker behandles i tingretten er det tre dommere, og flertallet bestemmer i spørsmålet om skyld. I lagmannsretten bestemmer juryen dette, og blir svaret på skyldspørsmålet nei kan fagdommerne kan sette til side juryens beslutning og saken blir ført på nytt. Saken går da, slik som Hemsedal-saken, til en meddomsrett med tre fagdommere og fire lekdommere. Da må minst fem av syv si ja i skyldspørsmålet.

– Jeg tror man kan styrke fornærmedes rettssikkerhet ved å gjøre enkle endringer på avstemmingen, slik at det er nok med såkalt simpelt flertall. Det vil si at det holder at man er en person i overvekt i stedet for to, slik det kreves i dag, sier Ringberg, som understreker at man for å svare ja på skyldspørsmålet må se beslutningen være bevist ut over enhver rimelig tvil.

– Hvis et flertall er tilnærmet hundre prosent sikker på at tiltalte er skyldig bør det være nok, mener advokaten.

Les også:  – Det vil bli vanskeligere å rekruttere meddommere (krever innlogging)

Svekkes ikke

– Vil ikke tiltaltes rettssikkerhet svekkes hvis en slik endring blir innført?

– Nei, det mener jeg ikke. Tiltaltes rettssikkerhet er svært godt ivaretatt i de strenge kravene som stilles til bevis. En slik endring ville ivaretatt fornærmedes rettssikkerhet på en bedre måte, og det ville vært et steg i riktig retning, mener han.

Ringberg peker på at saker som Hemsedal-saken kan svekke folkets tillit til rettssystemet i Norge.

Les også: – En frustrasjon vi har kjent på i mange år (krever innlogging)

– Det blir et problem hvis man får en del avgjørelser som strider mot den alminnelige rettsoppfatningen i folket. Hvis for mange rettslige avgjørelser strider mot denne oppfatningen kan tilliten til domstolen svekkes, og det er et alvorlig problem, sier Ringberg.

Han håper debatten som raser kan gi gode resultater.

– Det er imidlertid viktig å få debatten inn på et riktig spor, og ikke sette folk i gapestokk, understreker han.