Norges Miljøvernforbund ut mot planene for Tromsøbadet

Miljøvernforbundet krever at gravingen på Templarheimen stanses.
nyheter

– Det er vanskelig å se hvordan det skal kunne bli plass til både skiidrettene og nye anlegg på Templarheimen dersom man også skal ivareta Tromsømarka for befolkningen.

Les også: Lettet over byggestart tross klager

Det skriver Norges Miljøvernforbund i sin klage over kommunestyrets vedtak om områderegulering for Templarheimen. Som iTromsø har skrevet, startet gravingen på Templarheimen mandag.

Disse arbeidene vil miljøvernforbundet ha stoppet.

– Grunnarbeider på myrområder spesielt og friområder for øvrig vil være irreversible. Vi ber om at kommunen nektes igangsetting av arbeider etter planen før denne klagen er avvist, krever miljøvernforbundet.