Strid om nytt kirkeorgel

Sammenkobling av det 150 år gamle orgelet med et nytt i Tromsø domkirke skaper bekymring hos Riksantikvaren. Nå stilles det spørsmål om det er nødvendig.
nyheter

Domkirka: Det nye orgelet til domkirka er under bygging i Tyskland. Monteringen av det nye kororgelet, som blir plassert nede i kirka – til høyre for alteret, skal etter planen starte i januar og være ferdig til påsken 2017. Dette elektriske orgelet skal kobles til det mekaniske Claus Jenssen-orgelet fra 1863 på galleriet, for å gjøre det blir mulig å spille på begge samtidig.

Ikke synlig

Domkantor Hijoo Moon i Tromsø domkirke gleder seg til de nye mulighetene sammenkoblingen mellom de to orglene vil føre til. Koblingen mellom de to vil ikke bli synlig.

– Det skal festes magneter på undersiden av tangentene for å få til en elektronisk overføring til kororgelet. Det blir ingen synlige tegn etter sammenkoblingen, som vil føre til helt nye klanger og medføre utvidelse av orgelrepertoaret, med mer improvisasjon. Claus Jenssen-orgelet er et fantastisk instrument, men er ikke tilpasset moderne tid, sier Moon.

Nå er Riksantikvaren bekymret for hvordan denne sammenkoblingen vil innvirke på det gamle orgelet. Det regnes som ett av de mest verdifulle eksisterende orglene i Norges historie, og er ett av et fåtall orgler i Norge med verneverdi i internasjonal klasse.

  • Les også:

    Påskemusikk i domkirka

    Påskehelga er ei tid hvor mange reiser bort, men likevel ei tid hvor kirkene fylles; i Tromsø domkirke også med musikk.

Absolutt nødvendig?

– Det er derfor vesentlig for oss å sørge for at det ikke blir gjort tiltak på dette orgelet som er egnet til å skade eller svekke dets historisk verdi. Riksantikvaren kan ikke stille seg bak et slikt tiltak med mindre det er svært gode grunner til det. Hovedspørsmålet er derfor om dette er absolutt nødvendig, eller om man også kan leve med en annen løsning, skriver seniorrådgiver Arnt Magne Haugen hos Riksantikvaren til Tromsø kirkelige fellesråd.

Personalsjef Knut Arne Aasen i Tromsø kirkelige fellesråd sier de ikke må koble det nye orgelet til det gamle, men at en sammenkobling gjør at helt nye deler av orgellitteraturen kan tas i bruk.

– Vi har foreslått en sammenkobling for å kunne utvide repertoaret. Claus Jenssen-orgelet er et tidstypisk orgel, med begrenset bruk. Vi setter pris på Riksantikvarens initiativ, men vårt ønske er å få flere muligheter et utvidet repertoar gir. Det er snakk om et lite inngrep, i tillegg til et frittstående betjeningspanel, sier Aasen.

Gleder seg

iTromsø skrev om orgelstriden for ett år siden. Da var en orgelkonsulent som mente at å bygge inn elektriske kontakter i tangentene på Claus Jenssen-orgelet fra 1863, vil «krenke den stilistiske og estetiske integriteten til det konservative, mekaniske instrumentet».

Hijoo Moon reiser verden rundt og spiller på kirkeorgler, likevel er det noe helt spesielt med Claus Jenssen-orgelet.

– Det har så spesiell klang, og jeg er veldig stolt at vi har dette orgelet. Det må bare oppleves hvor fin klang det har. Men jeg gleder meg til å ta i bruk det nye orgelet, fordi det er så mange begrensninger med det gamle orgelet, sier Moon.