Skiklubbens klage på byggestart på Templarheimen avvist

– Byggesakssjefen har gjennomgått vedtakene og finner etter en samlet vurdering ikke at det er grunnlag for å gi vedtakene utsatt iverksetting.
nyheter

Det heter det i kommunens vurdering etter at Tromsø Skiklubb begjærte oppsettende virkning i forbindelse med klagen på områdeplan for Templarheimen og ramme- og igangsettingstillatelse for Tromsøbadet.

– Det er i vurderingen tatt stilling til eventuell risiko ved at reguleringsplanen er påklaget, samt at det foreligger innsigelse til planen. De dispensasjoner som er innvilget, er begrunnet. I vurderingen er det videre vektlagt at det er av stor betydning at arbeidene ikke blir stilt i bero. Det er kun gitt en begrenset igangsettingstillatelse, heter det.