Matematikkprofessor går mot strømmen - underviser studentene med tavle og kritt

Det er ikke alltid at topp moderne teknologi er løsningen for studentene. De belønnet Martin Rypdal (36) med undervisningsprisen fordi han benytter tavle og kritt.

far: Pappa Kristoffer Rypdal er professor ved institutt for matematikk og er positiv til sønnens undervisningsmåte. 

nyheter

gamlemåten: Martin Rypdal fikk undervisningsprisen av matematikkstudentene for sin bruk av tavle og kritt. 

Matematikkstudentene føler at de får mer lærdom gjennom Rypdal-metoden enn all verdens programvare som finnes i faget. Derfor belønnet de matematikkdoktoren med undervisningsprisen på 20.000 kroner.

LES OGSÅ: Verdens første drone-studium på UiT

En stor ære

– Det er en stor ære og et tydelig tegn på at jeg gjør noe riktig. Prisen kommer godt med når jeg skal på et studieopphold til USA fra nyttår, erkjenner Martin Rypdal.

I samme åndedrag presiserer førsteamanuensen at studentene selvsagt får innblikk og lærdom i bruken av dagens teknologi. Men i undervisningssammenheng, er det gamlemåten som fungerer best.

Litt skeptiske

– Det er ikke tvil om at noen studenter blir skeptiske når de ser at tavlen, kritt og svamp inngår i undervisningen. Ikke minst når 7–8 mikrofoner, datamaskiner og TV-skjermer finnes i forelesningssalen. Men etter hvert skjønner de tankegangen og er fornøyde, konstaterer unge Rypdal, som ikke er tilhenger av ferdigprodusert undervisningsmateriale.

LES OGSÅ: De første studentene flyttet inn: – For en luksus!

Powerpoint

36-åringen sier at han kunne brukt powerpoint og ferdige – som han selv kaller det – show. Men for å få best mulig kontakt med de 200 i salen, er tavlen et veldig viktig redskap. Det åpner for spørsmål og diskusjoner – noe han betegner som det aller viktigste i hele læreprosessen.

Naturlig måte

– Jeg tror begge parter – noe undervisningsprisen er et klart bevis på – foretrekker kommunikasjon. I enhver prosess, er det en naturlig ting. En digital forankring gir ikke samme muligheter. Derfor går jeg litt på tvers av det universitetsledelsen ønsker. Men når resultatene foreligger, er både studentene og jeg fornøyde, sier Martin Rypdal.

Kolleger imellom

Han forteller at tavle og kritt også er viktige element når kollegene diskuterer løsninger seg imellom.

– Fortsatt er det slik at jeg selv må sørge for kritt og svamp når jeg skal forelese, sier den gamle BUL-sprinteren med mange norgesmesterskap bak seg.

Tavler var søppel

Og så hører det med til historien at da naboinstituttet kvittet seg med sine tavler – av den store typen – var Martin Rypdal og kollegene raskt på pletten og sikret seg en hver. I dag er tavlene egenhendig montert på kontorene til samtlige og benyttes flittig ...