Går sammen om å forbedre sentrum

Mandag møtte ordfører Kristin Røymo (Ap) representanter fra Sentrumsforeningen, Næringsforeninga og gårdseiere i Tromsø sentrum. Målet er tettere samarbeid.

VIL SAMKJØRES: Sentrumsforeningen, Næringsforeningen og gårdseierne ønsker å få til et forpliktende samarbeid om sentrumssatsingen med Tromsø kommune. Her med Nils Kristian Sørheim Nilsen i forgrunn. 

nyheter

Det gjelder alt fra søppel, ugress, julebelysning til større arrangementer. Nå ønsker aktørene i sentrum å samkjøre seg.

– Det vi ønsker er et tettere og forpliktende samarbeid mellom kommunen, gårdseierne og sentrumsaktørene med tydeligere roller og oppgaver. Kort sagt profesjonalisering av sentrumsarbeidet, forklarer Lena Gustavsen Nymark i Sentrumsforeningen.

Les også: Bodø-sjefens tips til Tromsø kommune.

Ressurskrevende

Selv om de aktuelle aktørene ofte samarbeider på tvers av prosjekter, er det et klart savn om en tydelig organisering for å få til en mer helhetlig satsing.

vignett

– Vi vil bruke Trondheim som en ledestjerne i dette prosjektet og se til måten de har lagt opp organisasjonen, drift og gjennomføringen av aktiviteter. De har skapt et veldig levende bysentrum og går fram som en foregangsby, sier Nils Kristian Sørheim Nilsen i Næringsforeningen, og fortsetter:

– Det er per nå svært ressurskrevende å være nærmest enkeltaktør når det gjelder sentrumstiltak, og med bedre organisering slipper vi alle å skrape sammen og søke om midler til hvert enkelt prosjekt.

Les også: Livet utenfor de store kjedene.

Første møte

Siden det bare var det første møtet som ble avholdt mandag, er det nok enda en stund til man kan forvente at noen konkret løsninger er på plass og før en avklaring på hvilke aktører som er med på prosjektet.

– Dette er tross alt vårt første møte, så vi må se på hvordan vi eventuelt løser dette. Hvis vi først skal gjennomføre dette prosjektet, så skal det gjøres ordentlig. Målet blir selvsagt å få på plass alt det formelle og få alle med på laget, slik at vi kan gå i gang så snart som mulig.

Ordføreren stiller seg i alle fall positiv til tiltaket:

– Jeg er veldig positiv til dette initiativet fra gårdseierne. De har en nøkkelrolle når det kommer til et samarbeid om sentrum så det er utrolig bra at de er på jakt etter løsninger. Så vil tiden vise hva vi får til, sier Røymo.