Vil ha trygge soner rundt skolene

I forbindelse med skolestart håper Trygg trafikk at det kan skapes et bilfritt skoleområde - som de kaller en ”Hjertesone”.

Trygg Trafikk ber folk trimme hekkene sine, slik at de ikke skaper uoversiktelige veikryss. 

nyheter

Mange barneskoleelever kjøres til skolen av foreldrene, noe som skaper utrygghet for de barna som går eller sykler.

Les også: «Barna skal ha en trygg skolevei»

I ei pressemelding fra Trygg trafikk kommer det fram at 4 av 10 foreldre opplever skoleveien som usikker, og at det er derfor de velger å kjøre barna sine.

Det er et nasjonalt mål at 80 % av elevene skal gå eller sykle til skolen, både for å skape tryggere trafikk rundt skolene, og for at ungene skal være fysisk aktivitet.

Trygg trafikk ber også folk som bor langs trafikkerte veier å klippe hekker og busker på eiendommen sin, slik at det blir bedre sikt i kryss.