– Det skal ikke straffe seg å bruke elbil

Daniar Ramak, leder for Grønn Liste ved studentparlamentet på UiT- Norges arktiske universitet, er skuffet over Studentsamskipnaden.
nyheter

Onsdag fortalte Marita Skaba om utfordringer knyttet til lademuligheter for elbiler ved Ørndalen studentboliger. Tobarnsmoren så seg nødt til å dra en skjøteledning ut gjennom vinduet fra leiligheten for å få ladet elbilen. Da fikk hun imidlertid en skarp reaksjon på fra vaktmester.

– Leit

Saken har fått Daniar Ramak, leder for Grønn Liste ved studentparlementet på UiT, til å reagere.

– Jeg syns dette er veldig leit. Tidligere i vår ga studentene klar beskjed om et ønske om grønn profil på skolen. Dette gjelder alle institusjonene, blant annet Studentsamskipnaden, sier Ramak.

– Dette er veldig uheldig for universitetet og samskipnadens omdømme om Marita må flytte på grunn av mangel på ladestasjoner. Det skal ikke straffe seg å bruke elbil, legger han til.

Han oppfordrer studentsamskipnaden til å se på muligheten for å legge til rette for flere ladestasjoner ved studentboliger.

– Det grønne skiftet kommer alle i samfunnet til gode. Vi håper at samskipnaden skal ta det grønne skiftet mer på alvor. Her har de muligheten til å få bli et av landets drivkraft på dette, sier han.

Han forteller videre at Grønn Kontakt vil ta opp saken i studentparlamentet 9. september.

LES OGSÅ: Stor utbygging av hurtigladestasjoner for elbiler i Nord-Norge

– Ikke behov

Administrerende direktør for Norges Arktiske Studentsamskipnad, Hans Petter Kvaal, forklarer at de ikke har prioritert ladestasjoner for elbiler ved studentboliger grunnet for lite etterspørsel.

– Det er bygget ladestasjoner på campus på universitetet som har dekket behovet til nå. Etter hvert som behovet for ladestasjoner øker, så kommer det også til å komme flere der. Frem til nå har det ikke vært behov for samskipnaden å ha bygge ladestasjoner ved studentboligene, sier han.

Han forteller at det kun er to ganger samskipnaden har opplevd denne problemstillingen.

– Jeg forstår at det ikke er en morsom sak for en enkeltperson. Men vi må prøve å se helheten, og også kostnadene som er knyttet til dette, sier Kvaal.

LES OGSÅ: Så mange elbiler er det i Tromsø

Jobber med muligheter

Likevel ser det ut til at det er en mulighet for ladestasjoner ved studentboliger.

– Men dette er ikke gjort over natta. Vi skal finne gode løsninger også for elbiler ved studentboliger etter hvert, sier han.

Når en løsning kommer på plass, er ikke sikkert.

– Vi har avtalt med eksterne aktører for å se på muligheten for å bygge ladestasjoner, men det er avhengig av behovet. Når behovet dukker opp, så går vi inn og ser hva det betyr og hvordan vi kan løse det.

Ramaks mening om at ikke samskipnaden tar det grønne skifte på alvor, mener han er feil. Han trekker blant annet fram de nye studentboligene.

– I de nye studentboligene vi har bygget, så er det grønt fokus. Dette gjelder alt fra materialbruk til oppvarming, sier han.

Han tror heller ikke at samskipnaden har fått et dårlig rykte som følge av denne saken.

– Det er jeg ikke enig i. Vi vil alltid ha saker der enkeltstudenter har ønske om ting enn det vi har å tilby. Det betyr ikke at vi har et dårlig tilbud, sier han.