Synes du det går treigt i trafikken? Dette kan være årsaken

Norske bilister kjører stadig saktere. Nå har forskere forsøkt å finne ut hvorfor vi setter ned farten.

TRAFIKK: Grønnegata i Tromsø sentrum.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Trafikkmyndighetene har flere ganger de siste årene konstatert at bilistene her til lands setter ned farten, skriver forskning.no.

Farten går ned

Men målere plassert rundt om i landet på steder med fartsgrense på 80 km/t, viser at snitthastigheten har gått ned med 1 km/t i løpet av fem år.

En teori for hvorfor det har blitt slik, har vært at eldre bilførere får trafikken til å gå saktere. For å undersøke saken, har trafikkforskere stått i veikanten og intervjuet 204 bilsiter som har passert målepunktene.

– Vi konkluderer med at økt alder på bilførerne kanskje forklarer 25 prosent av fartsnedgangen. Det meste av fartsnedgangen skyldes altså andre forhold, sier forsker Torkel Bjørnskau ved  TØI (Transportøkonomisk institutt), til forskning.no.

Les også: Vil ha trygge soner rundt skolene

Eldre påvirker flere

I rapporten til TØI, «Fart og alder. Fartsutviklingen på veier med fartsgrense 80 km/t», kommer det også fram flere funn.

Ikke bare kjører eldre sjåfører saktere, men andre bilførere kjører saktere når de ligger bak en eldre bilist. Forskerne regnet seg blant annet fram til at hver annen bil med en bilfører over 65 år, begrenser farten til bilen bak.

Les også: Her har tre personer mistet lappen i kveld

Flere biler = lavere fart

Rapporten viser videre andre faktorer for at farten senkes. Deriblant fører flere biler på veiene til at bilistene setter ned farten. I tillegg er det slik at færre råkjører på norske veier, men forskerne har ikke noe klart svar på hvorfor det er slik.

Forskerne registrerte også nummerskilt og studien inneholder data fra Motorvognregisteret om 3750 bilere og bileiere som passerte.

Les også: Mener trafikkopplæring burde vært unntatt fra fraværsreglene

Hvem kjører så raskest?

Studien viser også at biler med en eier i alderen 35-44 år kjøres raskest. Studien fant imidlertid ingen sammenheng mellom kjønn og fart.

Det er kanskje ikke så veldig overraskende, men forskningen viser også at biler med større motor blir kjørt raskere enn de med liten motor og at nyere biler blir kjørt raskere enn gamle biler.