Vil ha bompenger for å slippe inn til det nye badelandet

Det er ett av tre tiltak administrasjonen i kommunen foreslår for å begrense bilbruken til blant annet badelandet på Templarheimen.
nyheter

Bytuvikling foreslår at alle som bruker bil til Templarheimen i framtida må passere en bompengestasjon.

Les også: Miljøvernforbundet krever at gravingen på Templarheimen stanses

Det er ett av tre tiltak administrasjonen i kommunen foreslår for å begrense bilbruken til blant annet badelandet på Templarheimen, sånn at fylkesrådets innsigelse til områdeplanen for Templarheimen kan frafalles. De to andre tiltakene går på å utrede muligheten for å utvikle rute 33/34 til en rute for metrobuss, og at sentrale områder med god kollektivdekning har maksimumskrav til parkeringsdekning.

Les også: En av de siste hindringene for å innføre bompenger i Tromsø er ryddet av veien

– Når en bymiljøavtale krever måloppnåelse på redusert bilbruk, vil en holdningsendring i bilbruk til og fra jobb være det viktigste å oppnå for byen, mener byutvikling.