Vil ikke godta dispensasjon for byggehøyde mot Verdensteatret

Byutvikling varsler avslag på dispensasjonssøknad for byggehøyde mot Verdensteatret.
nyheter

Byutvikling varsler i et brev til Totalrenovering avslag på søknaden om dispensasjon for nærings- og boligprosjektet i bakgården til Storgata 93 A (Havnegata 4).

Fylkeskommunen har allerede avslått søknaden om å dispensere fra bestemmelsen om maksimal byggehøyde og tilpasning til Verdensteatret.

Byutvikling viser til at bestemmelsen om maksimal gesims- og byggehøyde er å ivareta nybyggets forhold til Verdensteatret og den verneverdige bebyggelsen i Storgata.

– Det er fylkeskommunens og vår mening at en dispensasjon for byggehøyde som omsøkt, vil sette dette hensynet vesentlig til side. Kommunen kan derfor ikke gi dispensasjon, heter det i brevet.