Dette hotellet kan bli ombygd til korttidsleiligheter

Amalie hotell vurderer ombygging.
nyheter

Amalie hotell-eierne vurderer å bygge om eksisterende hotellrom til leilighetsrom med kjøkken.

– Vi holder på å planlegge for å se om vi skal bygge om en del av rommene eller alle sammen. Vi ser på mulighetene for å lage større rom med muligheter for å lage mat selv på kjøkken, sier styremedlem Jan Haugseth i Kaigata 2 AS.

Neste år

Selskapet eier hotellbygget. I dag har Amalie hotell 48 hotellrom, og nå vurderer selskapet om de skal bygge åtte eller 16 leilighetsrom, eller 32 dersom alle hotellrommene bygges om.

– Leilighetsrom vil lønne seg for dem som blir tre-fire dager. Arkitekten undersøker hva reguleringsbestemmelsene sier. En eventuell ombygging vil skje neste år, sier Haugseth.