Professor vil utestenge studenter for mobilbruk

UiO-professor vil straffe studenter som bruker mobilen under forelesninger, mens UiT-amanuensis mener at dersom studentene sitter med mobilen, så er det et spørsmål om undervisningskvalitet.

Regjeringen etablerer et pilotprosjekt for å sende SMS direkte til nødnumrene 110, 112 og 113. Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix  

nyheter

Åtte av ti studenter bruker telefonen under forelesninger. Dette viser en fersk undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Telia.

Professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bernt Hagtvet, mener disse studentene mangler folkeskikk og bør utvises.

– De forstyrrer andre, inkludert foreleseren, og viser at de verken har folkeskikk eller modenhet til å være på universitetet, sier Hagtvet til VG.

Professoren underviser for tiden ved Yale i USA, hvor studenter utvises for bruk av mobiltelefon. Han viser til at man er på forelesning for å lære, ikke bruke mobilen. Ifølge Hagtvet handler det med andre ord ikke om undervisningskvalitet.

– Dette er helt elementært og må holdes adskilt fra eventuelle reformer av undervisning, skriver han, sier han til avisen.

LES MER: Studentparlamentets leder mener utvisninger fra undervisningen vil være svært uheldig

– Dette er nytt for den eldre garde

POSITIV: Førsteamanuensis Martin Rypdal bruker gammel teknologi i undervisningen. Han underviser nemlig med tavle. Likevel er han er positiv til at studenter bruker mobiltelefonen som hjelpemiddel under forelesingene hans.   Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Førsteamanuensis ved institutt for matematikk og statistikk i Tromsø, Martin Rypdal, mener på sin side at det nettopp handler om undervisningskvalitet.

– Mobilen er i tillegg en del av hverdagen til studentene. Studentene sitter som regel ikke på Facebook, men bruker mobilen som et verktøy. Mange fotograferer tavlen og noen har til og med lærebøkene digitalt på mobilen, sier Rypdal, og legger til:

– Dette er nok litt nytt for den eldre garde ved universitetene.

Ifølge Rypdal, som i år ble tildelt undervisningsprisen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det likevel få av hans studenter som sitter og ser ned i telefonene.

– Stort sett har de det veldig travelt med å få med seg det som skjer på tavlen. Men dersom noen er slitne og kobler ut, så spiller det ingen rolle for meg om de sitter og ser i taket eller ned i mobilen, konstaterer Rypdal.

LES OGSÅ: Den ultimate guiden for tromsøstudenter!

– Må diskutere normer

DELS ENIG: Professor i statsvitenskap ved UiT, Gunhild Hoogensen Gjørv, har forståelse for Hagtvets uttalelser, men mener ikke utvisning er ei løsning på problemet. 

Professor i statsvitenskap ved UiT, Gunhild Hoogensen Gjørv, stiller seg mer forstående til Hagtvets uttalelser, men mener problemet er mer nyansert enn hva Hagtvet gir uttrykk for.

– Jeg er jo selv bak en skjerm 99 prosent av tiden, være det seg en PC-skjerm eller mobilen. Jeg leser artikler, jobber med artikler, og utveksler meldinger med kolleger. Vi jobber med et internasjonalt forskningsprosjekt og meldingene strømmer inn hele tiden, sier hun, fortsetter:

– På konferanser blir man jo sågar oppfordret til å tvitre under fremleggene og det lages egne emneknagger. Jeg kan garantere at man ikke klarer å ha full oppmerksomhet på dem som snakker samtidig som man gjør det.

Likevel merker hun at det er veldig forstyrrende at studenter sitter og ser ned i mobilen eller på dataskjermen mens hun underviser.

– Jeg kunne like godt snakket til veggen, og det er ikke spesielt morsomt å undervise da, sier hun.

Men hun tror ikke utvisning er løsningen eller at mangel på folkeskikk er opphavet til problemet.

– Vi har ikke utviklet eller hatt noen særskilt diskusjon rundt normer knyttet til mobil- og databruk i møte med andre mennesker ennå. Hva er høflig? Ikke vet jeg. Det handler om teknologisk utvikling og samfunnet vårt, sier hun.

Legger skylden på forelesningene

Marianne Andenæs, leder i Norsk studentorganisasjon, sier til VG at Telias undersøkelse viser at man har en vei å gå hva gjelder undervisning som engasjerer og får studentene til å være aktivt med.

– Foreleseren må jo stille seg selv spørsmålet om hvordan man kan bruke de digitale verktøyene som en aktiv del av undervisningen, sier hun.

Det er Gjørv enig i.

– Vi må nok vurdere måten vi underviser på og hvordan vi bruker teknologi som gjør at studentene blir fraværende, om enn ikke fysisk, så mentalt. PowerPoint er en slik type teknologi som brukes flittig av forelesere. Den klarer ikke å holde studentenes oppmerksomhet, og så mange som 50 til 60 prosent gidder ikke engang møte opp fordi presentasjonene legges ut etter forelesningene, forklarer hun.