Vil styrke mattekompetansen til lærere gjennom digital utdanning

Denne uka startet over 300 lærere på en ny nettbasert videreutdanning i Matematikk 1.
nyheter

For andre år på rad har Senter for IKT i utdanningen sammen med universiteter utviklet og startet opp en såkalt MOOC for matematikklærere, basert på nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Matematikk-MOOC er det største videreutdanningstilbudet for lærere i Norge.

– Dette viser at det er mulig å tilby storskalastudier med høy faglig kvalitet på nett, sier Trond Ingebretsen, direktør ved Senter for IKT i utdanningen i et presseskriv.

Les debattinnlegget: «Hvorfor er det så nøye med matte, da?»

Styrker kompetansen til hundrevis matematikklærere

På det første Matematikk-MOOC-studiet, som senteret utviklet sammen med Universitetet i Tromsø og NTNU, gjennomførte åtte av ti av lærerne studiet og økte dermed sin kompetanse med 30 studiepoeng i matematikk.

– MOOC-en er et viktig tiltak for å realisere regjeringens ambisjon om å styrke den formelle kompetansen til matematikklærere i grunnskolen. Med våre MOOC-baserte studier er det mulig å gi langt flere lærere på landsbasis et tilbud, sier Ingebretsen.

– Dette studiet er et like krevende som et campusstudium, det har samme faglige kvalitet, samtidig som vi når bredt ut til hele landet, understreker Ingebretsen.

Les også: Tromsø-elever får plass på nytt talentsenter (iTromsø Pluss)

Praktisk rettet virtuelt studium

Denne MOOC-en, som er utviklet som et samarbeid mellom Universitetet i Agder og Senter for IKT i utdanningen, er praktisk rettet med klar relevans for skolehverdagen.

– Studiet er en MOOC – Massive open online course – uten fysiske samlinger, og det legges opp til oppgaver og gruppearbeid over nett. Det er en del av programmet «Kompetanse for kvalitet», Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere, sier prosjektleder Eirik Øvernes ved Senter for IKT I utdanningen.

–  En styrke ved MOOC er at studenten kan studere uavhengig av bosted. Slik kan tilbudet nå frem til mange lærere uten at det går ut over den faglige kvaliteten. Seks veiledere fra UiA er involvert og veileder gruppene underveis, avslutter Øvernes.