Enda en pasient ved nyfødt intensiv har testet positivt for MRSA-bakterien

Totalt er det nå påvist 10 positive tilfeller av MRSA-smittede tilknyttet pasienter, ansatte og pårørende ved nyfødt intensiv.
MRSA-bakterie
  • MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) gule stafylokokker som har utviklet resistens mot alle betalaktamantibiotika.
  • Enkelte stammer kan i tillegg være resistente mot flere andre typer antibiotika.
  • Bakterienes resistens har dermed betydning for behandlingen av infeksjoner, mens bakterienes patogenitet og virulens, inklusiv spredningsevne, kan variere blant både antibiotikaresistente og antibiotikasensitive stammer.
  • MRSA smitter på samme måte og har samme potensial for framkalling av sykdom som andre S. aureus, men da de kan være vanskelig å behandle er de fryktet, ikke minst i helseinstitusjoner.
  • Ervervet antibiotikaresistens hos bakterier er i stor grad et resultat av forbruk av antibiotika i samfunnet. Dette gjelder for det totale forbruket av ulike typer antibiotika, men risikoen for å bli funnet MRSA-positiv er også forhøyet hos den enkelte pasient som får antibiotikabehandling.
  • Siden 1960-tallet har det vært et økende problem med antibiotikaresistente gule stafylokokker ved helseinstitusjoner.
  • I Norge ønsker man å unngå at MRSA spres i sykehus. Man ønsker også å unngå MRSA i sykehjem, i hjemmetjenesten og hos personer som er i kontakt med disse helsetjenestene. Mistenkte tilfeller undersøkes og på sykehus isoleres de. Infiserte personer behandles, og kolonisering forsøkes sanert. Smitteoppsporing foretas rundt hvert tilfelle i helseinstitusjoner og er anbefalt i private hjem dersom det er sannsynlig at bakteriene kan spres videre til helseinstitusjoner.
  • En rekke tiltak iverksettes for å hindre videre spredning på helseinstitusjonen. Et annet viktig element i arbeidet er å være restriktiv i bruk av antibiotika. Utenfor sykehus og sykehjem utgjør MRSA et svært lite helseproblem og vil sjelden forårsake større problemer enn andre stafylokokker.
  • Kilde: Folkehelseinstituttet
nyheter

Etter at det forrige lørdag ble funnet MRSA-bakterie ved nyfødt intensiv avdelingen på UNN, har det blitt gjort omfattende tester av både pasienter, ansatte og tildligere innlagte pasienter.

LES OGSÅ: Nok en ansatt smittet av MRSA-bakterien

Før bakterien ble oppdaget

Èn av de 14 pasientene som var innlagt ved nyfødt intensiv i perioden 2.–26. august, altså før bakterien ble oppdaget, har testet positivt.

Testen er gjennomført hos fastlege denne uken, etter at pasienten ble utskrevet i slutten av forrige uke. Den berørte familien er kontaktet av sin fastlege, og følges opp i henhold av primærhelsetjenesten skriver UNN i en pressmelding.

LES OGSÅ: Slik takler UNN bakteriemarerittet

10 påviste tilfeller

Totalt er det nå påvist 10 positive tilfeller av MRSA-smittede tilknyttet pasienter, ansatte og pårørende ved nyfødt intensiv UNN Tromsø den siste uken. Ut over dette ventes det ikke nye testsvar før over helgen.

LES OGSÅ: - Kan forbli smittet resten av livet