Kirkevergen: – Medlemstallene kan nok fortsette å synke

Nils Opsahl tror kirkens medlemstall vil synke ytterligere på kort sikt, men påpeker kirkens viktige rolle i lokalsamfunner.

Foto: Tom Benjaminsen 

nyheter

Kirkeverge i Tromsø kirkelige fellesråd, Nils Opsahl, har ikke kjennskap til inn- og utmeldingstallene for Den norske lokalt og nasjonalt i august, idet han kontaktes av iTromsø.

Konfrontert med tallene publisert av kirken.no deler den åpenhjertige kirkevergen sine tanker om kirkens nåtid og fremtid.

LES BAKGRUNN: Rekordmange rømmer fra kirka

– Kan nok synke

– Det er to forhold jeg tenker på, når du nevner utmeldingstallene. Det ene er at det nå er lettere å melde seg inn og ut fra statskirka, som er en bra ting! Det andre er at vårt samfunn er et valgfrihetens tyranni; det er djevelsk mange valgmuligheter, sier Opsahl.

Kirkevergen tror medlemstallene vil fortsette å synke, i alle fall på kort sikt.

– Medlemstilførselen kan nok synke de neste fire-fem årene, men jeg tror dette vil snu med tiden.

LES OGSÅ: 15.000 har meldt seg ut av Kirken på fire dager

Var selv utmeldt

– Hvorfor tror du flere vil melde seg inn i kirka på sikt?

– Kirka har vist seg som et naturlig samlingspunkt for svært mange i tider hvor man søker trøst og tilhørighet, og kirka er et naturlig tilfluktssted i vanskelige tider. Vi så alle hvilken rolle kirka spilte i etterkant av terrorangrepet 22. juli.

Kirkevergen viser seg å også ha personlig erfaring med inn- og utmelding.

– Jeg meldte meg selv ut av kirka i 20-årsalderen, da jeg følte en avstand til kirka. Men med alderen bli man – jeg vil ikke si klokere, men med mer erfaring – og da så jeg de gode tingene kirka gjorde klarere. Etter rundt 20 år meldte jeg meg inn igjen. Selv om jeg er kirkeverge, er jeg ikke det mange vil kalle «personlig kristen».

Konservativ eller liberal

Opsahl uttrykker glede over at et større antall mennesker også melte seg inn i Den norske kirke i august.

– I Tromsø var det 22 som meldte seg inn og 272 som meldte seg ut i fjor, så det er gode tall at 51 meldte seg inn i Nord-Hålogaland i august.

Kirkevergen er usikker på hvorfor det er en overvekt av menn og unge, som velger å forlate Den norske kirke.

– Det er nok en del som velger å melde seg ut fordi de synes kirka er gammeldags og konservativ. Samtidig vet jeg at likekjønnet vigsel var vanskelig å svelge for mange konservative kristne, og jeg vet at det også finnes dem som har meldt seg ut fordi de mener at kirka nå har blitt for liberal.