Rekordmange rømmer fra kirka

Både lokale og nasjonale tall viser at Den norske kirke hadde en rekordstor medlemsflukt i august.

MEDLEMSFLUKT: I august måned meldte over 25.000 nordmenn seg ut av Den norske kirke. Menn og unge forlot kirka i aller størst grad. Arkivfoto: Ronald Johansen 

nyheter

25.743 nordmenn meldte seg ut av Den norske kirke i august, og Nord-Hålogaland bispedømme mistet alene 995 medlemmer i forrige måned, ifølge kirken.no.

Tallene på både nasjonalt- og distriktsnivå er rekordstore, og forklares i stor grad av det nye digitale verktøyet for inn- og utmelding, som ble lansert 15. august. På kirken.no sine hjemmesider pekes det på den store mediedekningen den nye digitale selvbetjeningsløsningen som en forklaring på medlemsflukten. 24.653 av utmeldingene ble levert digitalt.

LES MER: Kirkevergen: – Medlemstallene kan nok fortsette å synke

Økning også i innmeldinger

De tilsvarende tallene for utmeldte i juli var 578 nasjonalt, hvorav 14 registrerte utmeldinger ble registrert i Nord-Hålogaland bispedømme.

I august var det også et klart økende antall av innmeldinger i Den norske kirke. 1.272 innmeldinger ble registrert, og 51 av disse ble registrert i Nord-Hålogaland.

LES OGSÅ: 15.000 har meldt seg ut av Kirken på fire dager

Menn og unge forsvinner

Tallmaterialet viser at det var menn og unge som i størst grad forlot kirka i august. 69 prosent av de utmeldte var menn, og aldersgruppen fra 20 til 39 år var høyt representert, med hele 65 prosent av utmeldingene.

Hittil i år har Den norske kirke mottatt totalt 34.331 utmeldinger og 2.035 innmeldinger.