– En trussel for stasjonens virksomhet

Næringsetaten i Troms fylkeskommune er bekymret for forskningen ved Havbruksstasjonen som følge av forurensningsfaren.

Havbruksstasjonen i Kårvika.   Foto: Havbruksstasjonen i Tromsø AS

nyheter

– Forurensing fra sau i nedslagsfeltet og i nærheten av stasjonens vannforsyning er en reell trussel for stasjonens virksomhet. Det gir grunn til bekymring med tanke på nødvendig forskning for utviklingen av havbruksnæringen i Troms og Nord-Norge, skriver næringsetaten i vurderingen de har sendt til Havbruksstasjonen i Tromsø.

LES BAKGRUNN: Sauebønder i konflikt med forskningsstasjon

Årlig gjennomfører norske og utenlandske forskere mellom 40 og 90 forskningsprosjekter ved stasjonen. I brevet vises det til at lokaliseringen av Havbruksstasjonen ble valgt blant annet på bakgrunn av tilgjengelig vannkilde som er nødvendig for drift av stasjonen som er «avhengig av rent, forurensningsfritt vann i forutsigbare mengder hele året».

Næringsetaten mener Havbruksstasjonen er viktig for videreutvikling av havbruksnæringen i nordlige områder mot mer miljøvennlige driftsformer, bedre arealutnyttelse, sykdomsbekjempelse og -forebygging, og utvikling av oppdrett på nye arter.