Ett skritt nærmere skytebane i Kjoselvdalen

Posisjonen er ikke fornøyd med reguleringsplanen for ny skytebane i Kjoselvdalen, men valgte å sende den ut på høring. – Vi er fremdeles i sterk tvil, sier ordfører Kristin Røymo.

FORMANNSKAPET: Etter en to timer lang debatt gikk formannskapet for å legge ut reguleringsplanen på høring. Foto: Tom Benjaminsen. 

nyheter

Et enstemmig formannskap har lagt ut en reguleringsplan for ny skytebane i Kjoselvdalen til offentlig ettersyn i seks uker. For at posisjonen skulle gå for reguleringsplanen, la de fram tilleggsforslag om at Kjoselvdalen ikke er å anse som en erstatning for skytebanen i Tromsdalen men en selvstendig skytebane, at man skal ha god dialog med skyterne samt forbehold om vannforsyning, eller «selvfølgeligheter», ifølge Venstres Jonas Stein.

Feigt

Frustrasjon preget debatten om skytebanen i formannskapet.

– Vi har først utredet 40 steder, så 20, så tre og så var Kjoselvdalen igjen, som et enstemmig kommunestyret har gått for. Det forrige byrådet var enstemmig for, derfor går jeg for å legge forslaget ut for offentlig høring. Jeg skjønner det kommer til å få konsekvenser for dem som bor der med tanke på støy, men da må vi bare tilrettelegge så godt som mulig, sier Høyres Anna Amdal Fyhn, før hun legger til:

– Vi er feige om vi ikke legger den ut på høring. Nå fortjener de som bor i Tromsdalen en stopp i skytingen, sier Fyhn.

Ikke godt nok

Både Jarle Heitmann, Jarle Aarbakke og Kristin Røymo fra Ap argumenterte i debatten for at reguleringsplanen burde vært mer utfyllende, og er kritisk til at skytebanen er i nærheten av bebyggelse.

– Vi må ta hensyn til folk som må leve med økt skyting. Det er også et næringsområde, og vil ha økt tilflytting. Derfor vil jeg være helt sikker på at alle forholdene reist av befolkninga blir ivaretatt. Det går særlig på støy, og jeg synes ikke saksdokumentet svarer på det. Vi har ikke dårlig tid, og vi har tid til å ta en ekstra runde. Vi risikerer å sende et halvdårlig dokument på høring, sier Heitmann, som likevel til slutt valgte å sende reguleringsplanen på høring.

Mangelfullt

Ordfører Kristin Røymo ga uttrykk for at reguleringsplanen er mangelfull.

– Jeg er bekymret for en del av bråket som er på skytebaner som er nær bebyggelse i resten av landet. Og må vi ekspropriere privat eiendom? Det kommer ikke fram av dokumentet. Vi går for forslaget, men under sterk tvil, sier Røymo.