Nå vil Venstre verne Bispegården

Venstre vil stanse utbygging av boliger rundt Bispegården.

PROTESTERER: Venstres Morten Skandfer. 

nyheter

Det skriver begge partiets representanter i kommunestyret, Jonas Stein og Morten Skandfer.

Les også: Fornøyd med at Bispegård-plan utsettes.

– Boligbygging der vil gi et marginalt bidrag til boligtilbudet i byen men forringe et kulturminne av nasjonal verdi. Bispegården spilte en sentral rolle våren 1940 da det ble avholdt statsråd der da det meste av landet var okkupert, skriver de i en pressemelding.

Historisk

Ifølge de to politikerne har Bispegården en såpass viktig plass i Norges historie at området rundt huset må vernes mot videre utbygging.

Les også: Vil bygge boliger ved Bispegården.

– Huset var regjeringsbygg, området var regjeringskvartal og Tromsø var hovedstad i en kort og dramatisk periode. Historien, bygget og området rundt er så tett knyttet sammen at bygget også i fremtiden må kunne oppleves i dette grønne byrommet, skriver de.

Protester

Det er tidligere lansert omfattende planer for boligbygging i parkområdet rundt Bispegården, men planene er møtt med kraftige protester fra blant annet bispedømmerådet.

Protestene får nå politisk støtte.

Les også: Vil ikke ha boliger ved Bispegården.

– Venstre mener derfor det ville være feil å bruke deler av dette området til boligbygging, skriver Stein og Skandfer.