Finansakrobat dømt for grovt underslag

Den 40 år gamle mannen ble frikjent for grovt underslag i tingretten og dømt i lagmannsretten. Dommen ble siden opphevet av Høyesterett. Nå er han igjen dømt i lagmannsretten.

  Foto: Petter Strøm

nyheter

Mannen sto i tingretten tiltalt for å ha drevet aktiv forvaltning av to personers aksjeporteføljer uten å ha tillatelse fra Finansdepartementet til å drive med finansiell rådgivning på forretningsmessig basis. Mannen var i tillegg tiltalt for å ha underslått over en halv million kroner av midlene han forvaltet.

LES OGSÅ: Skal ha svindlet Nav for nesten en million kroner

Jobbet som analytiker

Mannen jobbet i tidsrommet 2003 til 2009 som analytiker i et spare- og investeringsselskap, men mistet jobben etter en klage knyttet til mannens forvaltning av en kundes midler.

Etter avsluttet arbeidsforhold, skal likevel mannen ha påtatt seg rådgivnings- og forvaltningsarbeid for to personer. De skal samlet ha gitt mannen over 600 000 kroner, som mannen, mot honorar, skulle forvalte. Mannen satte pengene samlet på en konto for aksjehandel, men etter hvert begynte han å overføre penger til sin egen konto. I 2011 utgjorde beløpet 372.168 kroner. Samlet uttak gjennom tap på aksjehandel og direkte overføringer utgjorde hele 600.212 kroner.

LES OGSÅ: Bedriftseier siktet for grovt underslag

Flere rettsrunder

Mannen ble i fjor i tingretten frikjent for underslag, men dømt til 30 dagers fengsel for overtredelse av verdipapirhandelloven.

Det ble i tillegg krevd erstatning til en av de fornærmede på 400.000 kroner. Dette kravet ble mannen frifunnet for.

Statsadvokaten anket imidlertid dommen til lagmannsretten, som henviste den til ankeforhandling. Etter forhandlingen i oktober 2015, ble mannen dømt til ti måneders fengsel for grovt underslag. Han ble også dømt til å betale 400.000 kroner i erstatning til en av de fornærmede.

Mannen anket saken til høyesterett, som opphevet lagmannsrettens dom.

LES OGSÅ: Forsøkte å svindle staten, endte med 30 dagers fengsel

Grove underslag

Ny hovedforhandling ble holdt 31. august 2016, og igjen ble mannen dømt i lagmannsretten. Denne gangen til seks måneders fengsel for underslag. Mannen dømmes også til å betale 240.000 kroner i erstatning til en av de fornærmede.

En enstemmig lagmannsrett la til grunn at samtlige objektive og subjektive vilkår for straff var oppfylt. Mannen hadde underslått penger, og underslagene anses av retten som grove ut fra beløpenes størrelse og graden av tillitsbrudd.