Må endre boligbygging for å ta hensyn til gammel prestegård

Byutvikling vil vurdere å varsle midlertidig forbud mot tiltak i søknad om boligbygging i Jonas Lies gate 13.

Rådhuset, Tromsø kommune  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

Byutvikling varsler avslag på søknaden om bygging av bolig med to boenheter i Jonas Lies gate 13, nabotomta til den gamle prestegården til Tromsøysund menighet.

Les også: De 20 dyreste boligene som ble solgt i august

Midlertidig forbud

– Dersom boligen ikke tilpasses omgivelsene når det gjelder høyde, volum og utforming, vil vi vurdere å varsle midlertidig forbud mot tiltak i påvente av verneplan for området.