Arealkrav kan stoppe butikkplaner på Sør-Tromsøya

Norgesgruppen mener butikkplanene på Strandveien kan bli skrinlagt dersom de må halvere arealet.

butikkplaner: På Strandveien 108 vil Norgesgruppen bygge en dagligvarebutikk. Nå står det strid om størrelsen. Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur 

nyheter

Strandveien: Det går fram av en skriftlig henvendelse fra advokatfirmaet Steenstrup Stordrange på vegne av Norgesgruppen til Tromsø kommune.