Har tatt ut nesten 40 mill. i utbytte - trenger likevel hjelp fra frivillige

Link AS har tatt ut flere titalls millioner kroner i utbytte siden 2007. Likevel må det frivillig initiativ til for at mottakets beboere skal få instrumenter.
nyheter

Det er Link AS som drifter Gibostad mottak. Onsdag skrev iTromsø om Anna Karoline Bjelvin og Ingrid Nøren Stenersen som samler inn brukte instrumenter for å donere til mottaket. Samtidig som det må et frivillig initiativ til for å styrke det kulturelle tilbudet til de mindreårige asylsøkerne, har det i løpet av de siste ni årene blitt tatt ut over 38 millioner kroner i utbytte i selskapet som eier mottaket.

– Hva tenker du om at innsamling må til for å få instrumenter på plass, samtidig som det i selskapet er tatt ut såpass store summer over de siste ni årene? Burde ikke selskapet selv dekket innkjøp av nødvendig materiale, slik som i dette tilfellet instrumenter?

– Det er sjelden jeg blir forelagt et mer tendensiøst spørsmål. For det første drives hvert mottak etter eget budsjett, og det er mottaket som fullt og helt prioriterer egen drift. Mottaket disponerer selv innenfor eget budsjett. Resultatene i Link AS har således ingen sammenheng med valg av aktiviteter på det enkelte mottak å gjøre, svarer styreleder i Link AS, Morten Jørgensen, over SMS.

– Driver ikke etter «nice to have»-prinsippet

Ifølge styrelederen er det videre ikke slik at det er omgivelsene til mottaket som avgjør hva et mottak trenger av aktiviteter.

– På generelt grunnlag er det beboerne selv, gjennom kartleggingssamtaler og gjennom eget beboerråd, som definerer ønskede aktiviteter. Vi driver ikke mottak etter prinsippet «nice to have», slår Jørgensen fast.

Jørgensen henviser videre til leder av Gibostad-mottaket, Heidi Hilmarsdotter Hansen, for utdypende informasjon om valg av prioriteringer.

– Stor romslighet i budsjettet

Hansen bekrefter at mottaket ikke har prioritert instrumenter tidligere.

– Vi har kun holdt på i to og et halvt år, og det har ikke vært forespurt så langt. Det kan imidlertid være at interessen for musikk blir kjempestor etter Bjelvins og Stenersens prosjekt og samarbeidsprosjektet med kommunen, sier hun, og legger til at det er stor romslighet i budsjettet for å innfri beboernes ønsker.

Mottakslederen ønsker ikke å gå ut med størrelsen på mottakets budsjett.

– Vi har et stort budsjett, men vi lever i en bransje med konkurranse, og jeg kan derfor ikke gå i detaljer på det.

På eget initiativ

Anna Karoline Bjelvin, som sammen med Ingrid Nøren Stenersen, står bak instrumentinnsamlingen, understreker at de ikke har noe å utsette på mottakets tilbud til beboerne.

– Vi ønsker kun å bidra med et mer kreativt tilbud, og tenkte at å donere instrumenter vil være en fin gest, sier hun, og fortsetter:

– Vi har en god dialog med Gibostad om prosjektet. Dette er noe vi skal gjøre sammen med ungdommene og ikke for dem. Om vi får inn en gitar og har litt gitarundervisning, og noen lærer tre grep, så kan de jo spille nesten alle poplåter som er laget! Det handler om å starte opp noe mottaket kan videreføre, og gi beboerne de ressurser og verktøy de trenger for å gjøre det.