Vil ha elbuss rundt Tromsøya

Remiks foreslår en minibussrute med elbuss rundt Tromsøya morgen og ettermiddag som en prøveordning, som ett av flere tiltak i kommunens klimaplan.

EL-TEST: Remiks-direktør Bård Jørgensen ønsker seg elbuss rundt Tromsøya som en prøveordning for å få ned privatbilbruken. 

nyheter

– Vi foreslår å teste ut en elektrisk drevet arbeidsbuss som går i rute rundt øya i morgen- og ettermiddagsrushet. Det kan avlaste noe for UNN og UiT, og gjøre busstilbudet for alle som jobber lenger nord bedre. Dette er et innspill i et forsøk på å tenke nytt med hensyn til kollektivtilbudet, sier direktør Bård Jørgensen i Remiks.

Mindre privatbil

Byråd for byutvikling Ragni Ramberg vedtok 30. juni å legge Hovedplan for klima, miljø og energi 2016–2025 ut til høring. Målsettingen er en reduksjon av utslippene på 50 prosent eller 88.000 tonn i 2030 i forhold til 1991. Planen skal inneholde konkrete tiltak for å redusere klimagassutslipp, svevestøv og støyforurensing i Tromsø.

Flesteparten av forslagene fra Remiks går på avfall og gjenvinning, blant annet økt kildesortering, mer gjenbruks- og materialgjenvinning, avfallsforebygging og krav til innkjøp i regi av kommunen. Remiks har også som mål at ansattes arbeidsreiser med privatbil skal reduseres med 30 prosent innen 2020. I den forbindelse foreslås elbuss rundt Tromsøya, som et alternativ til privatbilen.

Alle må bidra

– En generell utfordring for blant annet Remiks' ansatt er det mangelfulle tilbudet på kollektivtransport. Så lenge det er dårlig, er det vanskelig å få ansatte til å tenke alternative løsninger til egen bil. Det foreslås innføring av en prøveordning med elektriske buser på utvalgte ruter innen utgangen av 2017, skriver Jørgensen i innspillet til klimaplanen.

– Hvor realistisk er det med elbuss?

– Det burde være realistisk, det finnes elbusser som går kontinuerlig i en bussring i utlandet. Vi må ta inn over oss at alle må bidra for å få ned klimagassutslippene, og transport er viktig i den sammenheng.

Upopulært forslag

I dag arbeider det ifølge Jørgensen rundt 100 ansatte på anlegget til Remiks på Nordøya, og de har gratis parkering på området. Remiks har kjøpt inn tre elsykler som lånes ut til de ansatte. Remiks-direktøren mener også det må være et mål at alle kommunale og kommunalt eide arbeidsplasser skal innføre avgiftsparkering innen utgangen av 2017.

– Det er kanskje ikke et så populært forslag, sier Bård Jørgensen.