SV-leder skal forelese på UiT om fersk rapport

De økonomiske forskjellene mellom folk er blitt større og ulikheten er økende, viser en rapport som SV har utarbeidet. Nå skal SV-leder Audun Lysbakken forelese om temaet på UiT.

SV-RAPPORT: Partileder Audun Lysbakken i SV. Foto: Tom Benjaminsen.  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

nyheter

– Den fattigste tidelen av husholdningen får en stadig mindre andel av inntektene, mens den rikeste tidelen øker sin andel. Samtidig øker husholdningenes gjeld, framgår det i SV-rapporten.

Les også: I fjor utnevnte UiT ni «næringsprofessorer». Det kan koste dem dyrt. (iTromsø Pluss)

Foreleser på UiT om rapporten

Audun Lysbakken skal torsdag denne uken gjesteforelese om SVs rapport om Forskjells-Norge på UiT - Norges arktiske universitet.

– Audun Lysbakken foredrar om økende økonomiske forskjeller i Norge, hva som nå skjer, og hvilke utfordringer dette byr på, skriver UiT på sine hjemmesider.

De 10 prosent rikeste

Rapporten slår også fast at de 10 prosent rikeste eier halvparten av all formue i Norge, at skattesystemet er mindre progressivt og omfordelende som mange kanskje tror.

Som begrunnelse for dette viser SV til tall fra OECD som viser at Norge kommer på 19. plass på listen over land med høyest marginale skattesats.

Gjesteforelesningen på UiT er åpen for alle.

Les også: Her er de beste kantinene på universitetet (iTromsø pluss)

Barnefattigdom

SV-rapporten bruker også mye plass på barnefattigdom, og viser til at 92.000 barn lever i fattige familier i Norge i dag. At barnetrygden ikke er blitt justert i takt med prisstigningen siden 1996, er en forklaring, mener SV.

Dersom dette hadde skjedd ville det vært 18.000 færre fattige barn i dag, framgår det i rapporten, som på dette punkt viser til beregninger foretatt av Statistisk sentralbyrå.