Ber kommunen forklare lukket bompengemøte

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om det forelå en rettslig adgang til å lukke bompengemøtet tidligere i måneden.

MÅ FORKLARE: Ordfører Kristin Røymo må ovenfor Fylkesmannen forklare hvorfor «arbeidsmøtet» om Tromsøpakken og bompenger ble stengt for pressen. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Fylkesmannen har sendt en anmodning om redegjørelse til Tromsø kommune, etter at pressen ble nektet adgang til et møte 5. september.

Les bakgrunnen: Politikerne vil ikke ha vitner

Det gjeldende møtet omhandlet alternative forslag til gjennomføring av Tromsøpakken, samt drøfting rundt en potensiell innføring av bompenger.

Ordfører Kristin Røymos begrunnelse for at møtet skulle lukkes, var at det var et «internt arbeidsmøte», uten å vise til lovlig hjemmel.

Les også: Politikerne bak stengte dører: – Hva kan vi ta ut av Tromsøpakken?

Lovlighetskontroll

Fylkesmannen viser til oppslagene i media i sin anmodning. I brevet datert mandag 13. september står det blant annet:

«Fylkesmannen viser til at praktisering av møteoffentlighet er særdeles viktig for allmennhetens tillit til forvaltningen, og at tvil rundt riktigheten av kommunens praktisering av disse viktige bestemmelsene er uheldig. Slik saken er fremstilt for oss, med redegjørelser i media fra både møtedeltakere og politisk ledelse, mener vi det kan være grunn til å stille spørsmål ved om det forelå en rettslig adgang til å lukke møtet. Som nevnt ovenfor, anser vi det formålstjenlig i første omgang å be om kommunens redegjørelse for saken. Vi vil deretter ta stilling til om det er grunnlag for å gjennomføre en lovlighetskontroll av kommunens beslutning om å lukke det aktuelle møtet.»

Les debattinnlegget: «Kommunens innbyggere er dermed i ferd med å få tidenes sjokkregning»