Mæland møter havnæringen i Tromsø

Næringsminister Monica Mæland (H) ønsker innspill fra Tromsøs næringsliv og forskningsmiljø til regjeringens havstrategi.

tromsø-møte: Næringsminister Monica Mæland skal onsdag møte næringsliv og forskning i Tromsø. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

30. mai annonserte statsminister Erna Solberg at regjeringen har satt i gang arbeidet med en egen havstrategi. Havstrategien skal legges fram våren 2017. Onsdag ettermiddag inviterer Monica Mæland næringsliv og forskningsmiljøer til innspillsmøte om den nye havstrategien.

Les også: Regjeringen vil ha norsk lederrolle i havspørsmål

Verdifull sektor

Ifølge næringsministeren er det ikke tilfeldig at hun legger innspillsmøtet til nettopp Tromsø.

– Her er det stor tilstedeværelse av både næringsaktører og tunge og viktige forskningsmiljøer for de blå næringene. Marin sektor, maritim sektor og oljesektoren vil være viktig for verdiskapningen og sysselsettingen i de tre nordligste fylkene i årene fremover, sier Monica Mæland.

I 2014 sto havnæringen (maritim næring, olje og gass, fiskeri og havbruk) for til sammen 250.000 arbeidsplasser, og bidro med 850 milliarder kroner i verdiskapning.

Det tilsvarer rundt 40 prosent av de verdiene næringslivet skaper totalt sett.

Les også: En milliard til havbasert forskning

Kartlegging

– Vi har siden vi tiltrådte satset tungt på havet. Norge er gode på hav, men vi skal bli enda bedre, og vi skal utvikle en enda sterkere norsk havklynge, sier næringsministeren.

På møtet skal dekan Edel Elvevoll ved UiT og prosjektleder Charlotte Lindquister i NHO region Troms og Svalbard holde faglige presentasjoner, før de ulike aktørene får komme med sine innspill til statsråden. Rundt 30 representanter for forskning, maritim næring, olje og gass, og fiskeri og havbruk har meldt sin ankomst til møtet.

Målet med havstrategien er å løfte fram muligheter for fremtidig næringsaktivitet i havet, se på hvilke hindringer man står overfor og kartlegge hvordan norske myndigheter på en bærekraftig måte kan legge til rette for videre vekst og sysselsetting.