Kommunen får kritikk for håndtering av luftkvaliteten

Fylkesmannen kritiserer Tromsø kommunes håndtering av lokal luftkvalitet. Både manglende kunnskap og dårlig oppfølging ble avdekket under et tilsyn.

IKKE BRA NOK: I en fersk rapport fra Fylkesmannen i Troms kommer det fram at Tromsø kommune mangler kunnskap og er for dårlig på oppfølging med hensyn til lokal luftkvalitet. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Tilsynet ble gjennomført i sommer etter at Miljødirektoratet tok initiativ til en landsomfattende tilsynsaksjon med kommunene som miljøvernmyndighet for lokal luftkvalitet.