Kommunesammenslåing:

– Ingen god nyhet for Karlsøy

Karlsøyordfører Mona Pedersen liker ikke at Fylkesmannen i Troms råder Stortinget til at Karlsøy og Tromsø blir én kommune. – Hva var vitsen med å be om folkets råd, spør hun.

kommunekart: Fylkesmann Bård Pedersen har tegnet et nytt kommunekart over Troms, hvor blant annet Tromsø og Karlsøy er sammenslått. 

MISLIKER: Ordfører Mona Pedersen i Karlsøy liker ikke at folkets råd blir ignorert. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Onsdag ettermiddag presenterte fylkesmann Bård Pedersen det nye kommunekartet i Troms. Han tilrår at følgende kommuner slår seg sammen fra 1. januar 2020:

• Tromsø og Karlsøy (76.196 innbyggere)

• Ibestad, Skånland og Harstad (29.205)

• Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik (14.954)

NYTT KART: Dette er Fylkesmannens forslag til nytt Troms-kart. 

 

Tilrår Stortinget

– Fylkesmannen tilrår at kommunen Karlsøy og Tromsø tar opp prosessen med sikte på sammenslåing til en ny kommune fra 1.januar 2020. Fylkesmannen tilrår at Stortinget vedtar en slik sammenslåing uavhengig av positivt kommunestyrevedtak.

LES OGSÅ: Kommunepolitikere refser kommunereformen

Det er en tilråding ordfører Mona Pedersen, som representerer Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy i Karlsøy kommunestyre, ikke liker. Hun har siden mandag visst om Fylkesmannens tilråding, da var hun i møte med Tromsø kommune og Fylkesmannen.

– Det var ingen god nyhet, sier Pedersen på telefon fra Dyrøy hvor hun deltar på Dyrøyseminaret.

Ikke begeistret

I mai ga befolkningen i Karlsøy et klart råd i spørsmålet om å slå seg sammen med andre kommuner: 81,9 prosent sa nei, 17,3 prosent svarte ja, mens 0,8 prosent stemte blankt. Valgdeltakelsen var på 46,3 prosent.

Det mener ordfører var et tydelig svar, som ikke var til å misforstå. Kommunestyret har også vedtatt at Karlsøy skal fortsette som egen kommune i framtida.

LES OGSÅ: Ser ingen svakheter med storkommune

– Fylkesmannen gir sin tilråding til tross for vår rådgivende folkeavstemning og at vi har gjort vår faglige vurdering. Jeg er ikke begeistret for at vi nå blir tvunget til å slå oss sammen. Hva er vitsen med folkeavstemninger hvis man ikke ville høre på folkets råd, spør Mona Pedersen.

I Stortinget til våren

Fylkesmannen argumenter for sammenslåingen med at Karlsøy i fremtiden vil få problemer med å levere gode nok tjenester til kommunens innbyggere dersom de står alene.

LES OGSÅ: Første steg mot kommunesammenslåing

Fylkesmannen øvrige tilrådinger om kommunesammenslåinger i Troms er som følger:

• Målselv og Bardu (10.770 innbyggere)

• Lyngen og Storfjord (4.777)

• Nordreisa og Kåfjord (7.022)

I tillegg foreslår Fylkesmannen at Troms-kommunen Kvænangen slås sammen med Finnmarkskommunene Alta og Loppa (22.483).

Når det gjelder de øvrige åtte Troms-kommunen, oppfordrer Fylkesmannen dem til å vurdere sammenslåing.