Dyrebeskyttelsen får 100.000 kr

Administrasjonen råder kommunen om å fortsette å gi 100.000 kroner i driftstilskudd til Dyrebeskyttelsen.

FÅR STØTTE: Dyrebeskyttelsen i Tromsø får 100.000 i driftsstøtte fra kommunen for å ta seg av herreløse hunder og katter. 

nyheter

Pengene skal gå til arbeidet med å ta hånd om herreløse katter og hunder.

Pengene er blitt gitt årlig til den frivillige organisasjonen helt siden 2006 – da kommunen inngikk en formell avtale om at Dyrebeskyttelsen skulle ha ansvar for å ta vare på hunder og katter på avveie.

LES OGSÅ: Sommerrush for dyrebeskyttelsen

Da hadde kommunen manglet en organisert ordning for slike streifdyr etter at en avtale med Tromsø Villmarksenter ikke var fornyet.

Gjør stor innsats for kommunen

Kommunen fikk da på plass avtalen med Dyrebeskyttelsen som til da hadde gjort jobben gratis. I sakspapirene fra den gang skrev rådmannen «De gjør en stor innsats som sparer kommunen for store utgifter. Dyrebeskyttelsen er en frivillig organisasjon som har dårlig økonomi med nedleggingstrussel hengende over seg. Tilskuddet her vil bidra til at tiltaket fortsetter og driften kan bli mer forutsigbar».

LES OGSÅ: Brukte 1,6 mill. kr på å hjelpe dyr

Administrasjonen i kommunen foreslår nå at de 100.000 kronene skal tas fra en annen konto. Pengene er tidligere hentet fra det kommunale næringsfondet, men ettersom dette er kraftig redusert de siste årene så ønsker man å finne en annen finansieringsordning.

Administrasjonssjefen foreslår derfor at pengene hentes fra en ny finansieringsordning som har fått navnet «Tilskudd til utvikling

av nærmiljø og frivillighet».