3 av 10 barn har opplevd ekle henvendelser på nett

30 prosent av barn i alderen 11-12 år har hatt uønskede opplevelser på nett eller mobil.

Illustrasjonsfoto 

DIREKTØR: Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

nyheter

En undersøkelse som Opinion har utført på vegne av Telenor viser at mange i denne aldersgruppen har opplevd ekle eller upassende henvendelser, hets, utfrysing fra digitale rom eller blitt bedt om å dele nakenbilder.

Nakenbilder

I undersøkelsen er 11- og 12-åringer intervjuet om mobilbruk og nettvaner.

Ifølge en pressemelding fra Telenor oppgir 30 prosent av barna i undersøkelsen at de har opplevd minst én av følgende punkter:

• Ekle eller upassende henvendelser fra fremmede eller noen de kjenner.

• Blitt spurt om å dele nakenbilder av seg selv.

• Blitt såret av meldinger, bilder eller lignende på nett eller mobil.

• Følt seg utestengt fra digitale, sosiale rom.

Flere jenter

Ifølge undersøkelsen rammes jenter i større grad enn gutter. 40 prosent av jentene i undersøkelsen – mot 22 prosent av guttene – har opplevd én eller flere av de ovennevnte hendelsene. Av jentene svarer 12 prosent at de har blitt spurt om ekle eller upassende ting fra folk de kjenner og ikke kjenner.

DIREKTØR: Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. Pressefoto 

– Nettet skal være en arena der barn kan ferdes trygt, få digitale ferdigheter og gode opplevelser. Likevel har 3 av 10 erfaringer med ulike typer ubehageligheter på nett og mobil. Det betyr at vi ikke klarer å verne om barna våre i deres netthverdag i tilstrekkelig grad, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Les også: «Mitt liv som krenket passord-offer»

– Tenk deg om

Mens én av tre oppgir at de har blitt såret eller sint av meldinger, svarer hver tiende at de selv har sendt meldinger på nett eller mobil som har gjort noen andre lei seg eller sint.

– Dette avviket antyder at mange ikke tenker seg om før de poster noe selv. Du vet ikke hva andre tåler eller opplever som støtende. Tenk deg om før du poster noe i digitale kanaler, råder Svendsen.