Folkemøte om nytt avfallsdeponi

Kvitebjørn Varme og Rambøll møter befolkningen i Kattfjorden 11. oktober for å svare på spørsmål om deponiet i det gamle grustaket.

RENT: – Det som kommer ut pipa er helt rent etter å ha vært gjennom en renseprosess, sier Trude Ørpetvedt. 

nyheter

Det er Kattfjord utviklingslag og Nordre Kattfjord grunneierlag som inviterer til folkemøte tirsdag 11. oktober kl. 19 i Bygdeheimen. Bakgrunnen for møtet er deponiplanene for bunnaske og mellomlagring av avfall i det nedlagte grustaket.

LES OGSÅ: Klar til å slå kloa i byens restavfall (for abonnenter)

Betenkt utviklingslag

– Vi er skeptiske til hva som planlegges, derfor har vi bedt dem komme utover for å informere om planene og presentere seg, sier Rita Korsberg, varamedlem i styret til Kattfjord utviklingslag.

Som iTromsø skrev før helga har Rambøll anmodet kommunen om oppstart av reguleringsplan for Kattfjord grustak. Av søknaden går det fram at Kattfjord grustak er kjøpt opp av Enas AS, hvor Kvitebjørn Energi er hovedaksjonær, for å etablere et deponi for bunnaske og mellomlagring av plastballer med avfall i påvente av ledig kapasitet i forbrenningsanlegget.

Grundig vurdering

– Kvitebjørn Varme har ingen eierinteresser i Enas AS – det er morselskapet Kvitebjørn Energi AS som eier Enas. Kvitebjørn Varme leverer dit hvor det er tillatelser og mest konkurransedyktig å levere. Enas sammen med Kvitebjørn Varme gjør en grundig vurdering om hva som er mulig å gjøre på Kattfjorden – i forståelse med miljø og lokalbefolkning. Vi ønsker bærekraftige løsninger langs hele vår verdikjede, sier daglig leder Trude Ørpetvedt i Kvitebjørn Varme.

– Jeg må si vi er betenkt. Kattfjorden er en terskelfjord og i tillegg frykter vi for grunnvannet. Nå får folk muligheten til å stille spørsmål om planene til Kvitebjørn, sier Korsberg.

Ufarlig bunnaske

Kvitebjørn må søke Fylkesmannen i Troms om utslippstillatelse for deponiet i Kattfjorden. I juni var utviklingslaget i møte med Kvitebjørn om deponiplanene. Kvitebjørn avdramatiserer farene med bunnasken som skal deponeres i det gamle grustaket.

– Bunnasken fra energigjenvinningsanlegget er renset med verdens beste renseteknologi, og er derfor særdeles lite farlig. Så lite farlig at den kan brukes som fyllmasse. Folk i Kattfjorden skal få svar på alle sine spørsmål på folkemøtet, sier Trude Ørpetvedt.