Skal forske på søppelberg

Tonnevis av søppel flyter rundt i havområdene rundt Nord-Norge og Svalbard. Nå skal et forskningsprosjekt kartlegge effektene av dette.

SØPPELDUNGER: Bo Eide (til høyre), Jannike Falk-Andersson og Tenan Abate med noe av søpla som er samlet inn i området rundt Tromsø. Foto: Christer Pedersen 

MIKROPLAST: Når plast ligger i havet, går det raskt i oppløsning og blir såkalt mikroplast – som er skadelig for miljøet i tusenvis av år. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Framsenteret: Det forteller forsker ved NORUT, Jannike Falk-Andersson.

– Vi skal se bredt på hvilke effekter forsøplingen har på miljø, transport, fiskerinæring og reiselivet. Og på hvordan det påvirker livet til folket her i nord, sier hun til iTromsø.

Utenfor Polaria er hun, Bo Eide fra Tromsø kommune og Tenan Abate fra NORUT i ferd med å legge ut haugevis av plastsøppel på en av plenene. Det er sekk etter sekk, kasse etter kasse og haug etter haug med plastflasker, garnrester, tauverk, støvler og alskens annet avfall.

Søppelsankere

– Dette er kun en fjerdedel av den søpla som vi samlet inn ved et tokt på syv forskjellige strender rundt Tromsø nå i høst, forteller Bo Eide.

Eide leder prosjektet «Ren Kyst» – der frivillige hjelper til med å rydde strender og fjæraområder for søppel og avfall.

Eide håper at søppelutstillingen skal være med på å vekke folk, og gi dem en aha-opplevelse.

– Vi ønsker både å vise hvor mye søppel det er snakk om, men også vise at det nytter å gjøre noe med det. Mange av de strendene vi har renset i løpet av seks år er blitt bedre og de holder seg rene, sier Eide.

Kartlegge forsøpling

Søppelutstillingen er en del av arrangementet «Den Store Kunnskapsjakten», en forskningsfestival som arrangeres av Framsenteret og universitetet – og som er en del av de nasjonale Forskningsdagene.

Der vil forskningsprosjektet som skal kartlegge forsøplingen av havområdene i nord bli presentert.

Prosjektet ble – bokstavelig talt – sjøsatt i sommer ved at det ble holdt et seminar om forsøpling i arktiske området på Svalbard. Til stede var blant annet representanter fra fiskerinæringen i Norge og Russland, og på Island. I tillegg deltok representanter fra cruisenæringen.

Skal finne metoder

– Det er viktig å ha med dem fordi de både sitter med en kunnskap om hvor søpla kan stamme fra, men næringene har også interesse av å få den fjernet, sier Falk-Andersson.

Ikke minst når det kommer til markedsføring av ren mat og rene naturopplevelser er det viktig å få fjernet søppelet.

– Det er ikke så heldig om reiselivsnæringen selger opplevelser i urørt natur – og så flyter det av søppel i strandkantene, sier hun.

Resultatene av forskningen skal forhåpentlig både bidra til en kartlegging og til beregning av de økonomiske kostnadene ved forsøpling.

Falk-Andersson sier at forskningen også har som mål å finne metoder for å motvirke forsøpling.

– Disse resultatene ønsker vi å presentere på Arctic Frontier i 2019, forklarer hun.