Sanitetskvinnene jubler: Vold mot kvinner sidestilles med kreft

Regjeringens forslag i statsbudsjettet om å utrede pakkeforløp for voldsutsatte er å anerkjenne vold mot kvinner som et folkehelseproblem på linje med kreft.

FORNØYD: Generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Grete Herlofson. Foto: Presse 

nyheter

Det kommer fram i en pressemelding fra Norske Kvinners Sanitetsforening.

Pakkeforløpet vil gi et bedre koordinert og forutsigbart tilbud til kvinner som har vært utsatt for vold, og dermed redusere opplevelsen av å være kasteball mellom helsevesen og politiet. Resultatet kan bli flere anmeldelser og flere dommer, noe som på lang sikt kan resultere i et færre antall overgrep.

– I regjeringens forslag til statsbudsjett settes det av midler til å utrede et pakkeforløp for voldsutsatte. Dette er en stor og etterlengtet seier for voldsutsatte kvinner, som Sanitetskvinnene har jobbet for i lengre tid, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening.

LES OGSÅ: Skuffet over RDA-fjerning

Tilsvarende for kreftpasienter

Et slikt pakkeforløp har blitt gjort med kreftpasienter, og har vist seg å være et steg i riktig retning.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet har de foreslått å øremerke 5,5 millioner kroner til å utrede dette til voldsutsatte kvinner.

– Får vi på plass et pakkeforløp for voldsutsatte vil dette kunne føre til at flere kvinner tør å anmelde voldtekt og overgrep, og at flere oppsøker helsevesenet for å få hjelp, sier Herlofson.

LES OGSÅ: UiT jubler for stor budsjettøkning

Få voldtekter blir anmeldt

Overslag viser at mellom 75 000 og 150 000 mennesker utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. En av ti kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Kun 11 prosent av voldtektene anmeldes til politiet, ifølge en nasjonal undersøkelse fra 2014.

– Vi er veldig glade for at regjeringen har lyttet til vårt innspill om å utrede et så viktig tilbud til voldsutsatte kvinner, sier Herlofson.