Universitetsmuseet i Tromsø ligger inne i statsbudsjettet

Dette har de ventet på lenge - nå ligger Universitetsmuseet inne i statsbudsjettet.

MACK ØST: Det er en illustrasjon på hvordan Tromsø Museum – Universitetsmuseet plassert på Mack-tomta, kan bli seende ut. Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur 

nyheter

I statsbudsjettet som legges fram av regjeringen er det satt av fem millioner kroner til prosjektstart for å få i gang prosjektet og byggingen av Tromsø museum - Universitetsmuseet.

I januar besluttet regjeringen at det skal bygges nytt bygg til Tromsø Museum lokalisert i Tromsø sentrum, med en kostnadsramme på 1,5 milliarder kroner.