Slik blir din nye politihverdag

Det blir fire vaktregioner, med flere store endringer i Tromsø. Tromsø forblir operasjonssentral og politimesterens kontor.

  Foto: Renate Pettersen

nyheter

Slik blir de fire vaktregionene i politidistriktene:

Nord: Nordreisa, Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Skjærvøy og Kvænangen

Tromsø: Tromsø og Karlsøy

Harstad: Harstad, Kvæfjord og Skånland

Midt: Målselv, Bardu, Balsfjord, Sørreisa, Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken

Lensmannskontorer går ned fra 13 til 8 kontorer. Politimesteren foreslår følgende 8 steder:

  • Tromsø, Sørkjosen, Skibotn, Storsteinnes, Finnsnes, Sætermoen, Hamnvik, og Harstad

Politimesterens forslag skal sendes ut på høring til alle kommuner og internt i politidistriktet. Deretter skal man samle tilbakemeldinger og utarbeide en anbefaling til Politidirektoratet innen 1. desember.

- Politireformen er vedtatt i Stortinget, og bestillingen er et bedre og mer tilstedeværende politi. Det ønsker vi å få til også i Troms, og jeg håper å få gode og konstruktive høringssvar før jeg sender min tilrådning til Politidirektoratet i desember, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt i en pressemelding.