Kanestrøm om omorganiseringen

– Et totalt blindspor

Å skrote bestiller-utfører-modellen vil gi dårligere økonomistyring – og gå ut over rettssikkerheten til brukerne.

VIL BYTTE: Tidligere byråd for helse- og omsorg, Frps Kristoffer Kanestrøm, mener at kommunen mangler kapasitet til å gi god pleie- og omsorg. - Vi må prioritere, sier han. Her på byggetomta til Otium i Tromsdalen. 

nyheter

Tidligere byråd for helse- og omsorg – Kristofffer Kanestrøm, Fremskrittspartiet – går ikke god for Gunhild Johansens forslag om «tillitsreform».

– Nei, jeg mener det er et totalt blindspor. Vi har hatt en lignende organisering tidligere og den ga ikke bedre økonomistyring, snarere tvert om, sier han.

Å la enhetene både ha budsjett- og tildelingsansvar vil ifølge ham både gi dårligere sentral økonomistyring i kommunen – OG dårligere tjenester.

Vil flytte budsjettansvar

– Vi risikerer å få forskjellig nivå innenfor tjenestene avhengig av hvor du bor – og det vil kunne gå ut over rettssikkerheten til brukerne i kommunen, sier han.

LES OGSÅ: Spareplanen vedtas i høst

Frp-politikeren vil heller snu på flisa.

– Gi budsjettansvaret til tildelingskontoret! I dag mangler de helt og holdent økonomisk ansvar for tjenestene de tildeler – det burde være tvert om, sier Kanestrøm.

Han sier at det ikke er enkelt å få bedre økonomi i helse- og omsorgssektoren.

– 100 millioner kroner er selvfølgelig for mye, og det er uheldig at beløpet er blitt så stort. Samtidig så må man være klar over at det finnes flere forklaringer til overforbruket, sier Kanestrøm.

To hovedgrunner til merforbruk

Ifølge Frp-politikeren er det to hovedgrunner til at sektoren har et kronisk merforbruk – en gammel og en ny.

– Den ene er at den såkalte omsorgstrappen ikke er tilpasset befolkningen. Vi har ikke bygget nok sykehjemsplasser og omsorgsplasser slik at vi ofte er nødt til å gi ekstremt dyr omsorg i hjemmet, sier Kanestrøm.

LES OGSÅ: «Olsen-bandens plan slår nok en gang feil»

Ifølge ham har politikerne i Tromsø forsømt seg grovt når man ikke har bygget nødvendige institusjonsboliger – til tross for at behovene har vært kjente.

– Den andre grunnen – som er veldig underkommunisert – er samhandlingsreformen. Vi får flere og flere og sykere og sykere pasienter fra sykehusene – som vi er pålagt å ta hånd om. Og vi får ikke overført penger nok til å finansiere kostnadene, sier han.

Prioriteringer

Han ser ingen direkte veier ut av det økonomiske uføret sektoren er havnet i.

På lang sikt mener han dog at kommunen må rette tæring etter næring.

– Vi er nødt til å prioritere de investeringene som trengs for å få nok institusjonsplasser – og ikke øde penger på eksempelvis et kostbart badeland. Og vi må nok også bli mindre rause i tildelingen av omsorgstjenester.

– Det siste betyr dårligere kommunale tjenester, ikke sant?

– Det er veldig store forventninger om å gå gode tjenester, men vi må se på om vi tildeler for mye tjenester til innbyggerne, sier Kanestrøm.