Ola Giæver tapte flyanbud mot Widerøe

Departementet har innstilt Widerøe som vinner av flykontraktene i nord. Ola Giæver jr.s FlyViking får ingenting.
nyheter

I en pressemelding skriver Samferdselsdepartementet at de instiller Widerøe som kontraktvinner på alle de regionale ruteflygningene i Nord-Norge. Samtidig har de avvist tilbudet fra Ola Giæver jr og FlyViking AS.

"Tilbudet fra FlyViking AS, som la inn bud på ruteområde 1 og 2, samt på ruteområde 6 – 8, er avvist. Dette skyldes at selskapet ikke har en gyldig lisens som dekker operasjonene spesifisert i tilbudet. Samferdselsdepartementet plikter derfor å avvise alle deler av tilbudet fra FlyViking AS", skriver departementet i pressemeldingen.

- Den manglende dokumentasjon vil være i orden i løpet av kort tid. Her kunne den norske staten gitt oss 30 dager til og spart 100 millioner. Det bør samferdselsministeren tenke over, sier Giæver til Nord 24 (krever innlogging).

Videre sier Giæver til nettstedet:

-  Vi har ikke investert med forutsetning om å vinne FOT-ruter. Vi er tilbake der vi var, vi skal ut på kortbanenettet og vise at vi kan fly så billig at folk svimer av.

Tre selskap leverte tilbud

FlyViking var ett av tre selskap som leverte inn tilbud til Samferdselsdepartementet. De andre to var danske DAT og altså Widerøe.

I pressemeldingen skriver Samferdselsdepartementet videre at alle tilbudene har blitt forelagt Luftfartstilsynet - "for vurdering av tilbydernes økonomi og teknisk/operative forhold".

- Departementet har med bakgrunn i gjennomgangen besluttet å tildele kontrakt på alle de utlyste ruteområdene til Widerøe, skriver de i pressemeldingen.

- Langstrakt land

Kontraktene gjelder fra 1. april 2017 og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier i pressemeldingen at Nord-Norge er langstrakt og at man er spesielt avhengig av luftfart.

- Gjennom tildeling av nye kontrakter på de regionale flyrutene i Nord-Norge sikrer regjeringen et godt og markedstilpasset flytilbud i disse regionene. I tillegg skjerpes sikkerheten i nord, med hensyn til at Samferdselsdepartementet har satt krav til trykkabin på fire av rutene hvor man tidligere ikke har satt krav til dette, sier Solvik-Olsen.