110.000 har gått langs denne turveien

Første året med telleapparat på turveien rundt Sydspissen viser 110.000 passeringer. Det gleder prosjektlederen for Tromsømarka.

helseeffekt: Prosjektleder Henrik Romsaas mener turstien rundt Sydspissen har god folkehelseeffekt. Foto: Håkon Steinmo 

nyheter

– Turveien er enormt populær, og tallene bekrefter det vi antok om bruken av området, sier Henrik Romsaas, prosjektleder for Tromsømarkaprosjektet.

Topp etter middag

Statistikken Romsaas har hentet ut viser at det fra 3. august 2015, da telleapparatet ble satt opp, til 2. august 2016 har vært 110.000 passeringer ved tellepunktet. Det gir et gjennomsnitt på 372 passeringer daglig. Det er spesielt én tid på døgnet som peker seg ut med flest turgåere.

– Det er helt klart ettermiddagene, og det er noe trafikk om morgenen. Det er en topp etter middag, før det blir mørkt. Ellers bruker mange turveien i helgene, typisk midt på dagen og om ettermiddagen.

Folkehelseeffekt

Telleapparatet registrerer også at det er folk som går på turveien nattetid, men naboenes frykt at det skulle bli byens nye utendørs festplass, har ikke slått til.

– Jeg bor selv i området og bruker turveien mye og ser hva slags bruk det er. Naboene langs turveien bekrefter at den er mye i bruk. Det har vært mange skoleavslutninger i steinbruddet fra krigens dager. Her er det laget bålplass og satt ut benkebord.

Romsaas mener turstien har klare folkehelseeffekter, og at den ikke bare benyttes av folk som allerede er aktive.

– Vi vet ikke for sikkert om trafikken på turveien er ny bruk eller om det bare er aktive som innlemmer veien i sin trening. Jeg tror noe av turgåingen langs Kvaløyveien er flyttet til turveien, og inntrykket er at det er langt flere som går her enn før, etter at det ble tilrettelagt.

Ikke bare for aktive

Nå håper Henrik Romsaas også at alle brukerne av Tromsømarka kan måles, og viser til Bodø hvor de har funnet ut av rundt 95 prosent av bodøværingene benytter seg av Bodømarka minst én gang i året.

– Vi skulle gjerne også fulgt med på tromsøværingenes bruk av friområder. Vi er blitt kritisert for at vi legger til rette bare for dem som allerede er aktive. Turveien rundt Sydspissen representerer et lavterskeltilbud hvor man både kan møte folk i rullestol og med gåstaver.