Kommunen skal ansette ny klima- og miljørådgiver

Byutvikling jakter ny medarbeider.
nyheter

Byutvikling jakter ny klima- og miljørådgiver i 100 prosent stilling etter at nåværende trapper ned grunnet alder, ifølge utlysningsteksten.

– I en overgangsfase vil dere jobbe tett sammen om oppgavene, heter det.

Arbeidsoppgavene går blant annet ut på å planlegge og gjennomføre tiltak i plan for klima, miljø og energi, forurensningssaker innen luft, jord og vann, og miljøsertifisering.

Det stilles krav til den som ansettes utdanning på bachelornivå innen teknisk naturvitenskapelig eller samfunnsvitenskapelig fag, relevant yrkeserfaring, og erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel.

Søknadsfristen er 31. oktober 2016.